Siirry sisältöön

Uutiset

Eläkkeisiin tulossa vuosituhannen suurimmat korotukset

7.9.2022
Kari Nousiainen

Maksussa olevien työeläkkeiden korotusten laskemiseen käytetään työeläkeindeksiä. Indeksin tarkistamisessa 80 prosenttia tulee kuluttajahintojen muutoksesta ja 20 prosenttia palkansaajien ansiotason muutoksesta. Vuoden 2023 työeläkeindeksi lasketaan tämän vuoden heinä–syyskuun kuluttajahintaindeksin ja ansiotasoindeksin keskiarvojen vuosimuutoksista.

Jos ansiotaso nousee noin 2–3 prosenttia ja jos inflaatio kolmannella vuosineljänneksellä on 7–8 prosentin luokkaa, niin työeläkkeet nousevat noin 6–7 prosenttia.

Ero edeltäviin korotuksiin on merkittävä. Viime vuonna oli ”suuri” parin prosentin korotus. Sitä edeltävät usean vuoden korotukset ovat olleet alle 1 %:n kokoluokkaa.

Yli kuuden prosentin korotuksia on työeläkkeisiin tehty viimeksi 1990-luvun alun taantuman aikaan. Vuonna 1991 työeläkkeitä nostettiin 7,69 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Vielä suurempia korotuksia tehtiin 80- ja 70-luvulla. Esimerkiksi öljykriisin aikaan vuosina 1975 ja 1976 työeläkkeitä korotettiin edellisvuodesta yli 20 prosentilla.

Suomalaisten työeläkkeiden keskiarvo oli viime vuonna 1 621 euroa kuukaudessa. Yli 2 500 euron työeläkettä saa enää 15 prosenttia ja yli 4 000 euron 3 prosenttia suomalaista eläkeläisistä.

Työeläkeindeksi on kaikille työeläkettä saaville sama, eli kaikkia eläkkeitä korotetaan yhtä suurella prosentilla. Euroissa mitattuna korotuksen suuruus riippuu käytännössä maksettavan eläkkeen suuruudesta.

Jos työeläkkeet nousisivat ensi vuoden alussa 6,5 prosentilla, tulisi 1 500 euron työeläkkeeseen esimerkkilaskelman perusteella käytännössä 97,50 euron korotus, kun taas 4 000 euron työeläke nousisi 260 eurolla.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan vuodenvaihteessa vain maksussa olevia eläkkeitä.

  • Jos eläke alkaa viimeistään 1.12.2022, sitä tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2023 alusta.
  • Jos eläke alkaa 1.1.2023, sitä tarkistetaan työeläkeindeksillä vasta vuoden 2024 alusta.
  • 1.1.2023 alkavaa eläkettä laskettaessa vuosiansiot ja kertyneet eläkkeet tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden eli vuoden 2023 tasoon palkkakertoimella (jossa hintojen ja palkkojen muutosten osuudet ovat toisin päin 20 ja 80 %).

Kari Nousiainen

Kari Nousiainen on Upseeriliiton neuvottelupäällikkö.