Siirry sisältöön

EVP-upseereiden osaamista ja kokemusta on käytettävä oikein

29.4.2022

Upseeriliiton EVP-työryhmä kokoontui seminaariin Vierumäellä 26.-27.4.2022. Seminaarissa tarkasteltiin jäsenkyselyn tuloksia ja tarkennettiin toimintasuunnitelmaa.

Maaliskuussa pidettyyn jäsenkyselyyn vastasi 2227 jäsentä. Vastausmäärä on varsin hyvä ja tuloksia voidaan pitää luotettavina. Kyselyn tulokset vahvistivat Upseeriliiton evp-toiminnan olevan oikean suuntaista, eikä suuria muutoksia ole tarpeen tehdä. Joitain taustatietokysymyksiä voidaan tulevissa kyselyissä poistaa, ja kysymyksiä muokata selkeämmiksi.

Turvallisuustilanne ja Nato-jäsenyys

Muuttunut turvallisuuspoliittinen ympäristö ja todennäköinen Nato-jäsenyys tulee lisäämään upseerien tarvetta. Lyhyellä aikavälillä ei kyettäne kohdentamaan kaikkiin uusiin tehtäviin riittävän kokeneita palveluksessa olevia upseereita, vaan aukkoa täyttämään tarvitaan kokeneita evp-upseereita. Evp-upseereita palkattaessa palvelussuhteen ehtojen ja palkkauksen tulisi olla virkaehtosopimukseen ja tarkentaviin sopimuksiin perustuvia. Palkkauksen tason on oltava aidosti tehtävän vaativuuden mukainen, ja palvelussuhteen ehtojen oltava tiedossa jo tehtävään rekrytoitaessa.

Yhteistyö Kadettikunnan kanssa

Upseeriliiton ja Kadettikunnan jäsenistö on suurelta osin sama. Molemmilla järjestöillä on omat selkeät tehtävänsä: Upseeriliitto keskittyy ammatilliseen edunvalvontaan, Kadettikunta vahvistaa henkeä sekä ylläpitää perinteitä. Yhdistyksillä on monia yhteisiä nimittäjiä, kuten:
– upseerien yhteiskunnallisen aseman ja arvostuksen ylläpitäminen
– upseerien yhteenkuuluvuuden (kadettihengen) vaaliminen
– maanpuolustushengen kehittäminen ja ylläpitäminen
– upseerien (jäsenten) ja heidän omaistensa tukeminen.

Upseeriliiton ja Kadettikunnan välillä tulisi lisätä enemmän säännöllistä koordinaatiota niin, että molemmat järjestöt ovat tietoisia toistensa tärkeistä tavoitteista, mielipiteistä ja toiminnasta.

Jäsentoiminta ja koulutus

Evp-työryhmän järjestämät koulutustilaisuudet ovat saaneet positiivista palautetta, ja kyselyn perusteella niille on tarvetta myös jatkossa. Noin puolet palveluksessa olevista upseereista haluavat työskennellä eläkkeelle siirtymisen jälkeen, joten töiden hakuun ja yrityksen perustamiseen tähtäävät koulutustilaisuudet säilyvät evp-työryhmän tärkeimpinä tuotteina.

Vuonna 2022 tilaisuuksia järjestetään seuraavasti:
(tarkemmat kokouskutsut julkaistaan myöhemmin)

  • Evp-yhteysupseerien verkkokokous 19.5.2022
  • Evp-seminaari 31.8. – 1.9.2022
  • Reserviin valmistautuminen 17.9.2022
  • Yrityksen perustaminen 1.10.2022.