Siirry sisältöön

”Family First” – tärkeintä on tukea Nato-tehtävässä työskentelevän upseerin perhettä

28.5.2024
Ville Viita

Upseeriliiton yksi edunvalvonnan painopistealueista on ulkomaan tehtävien palvelussuhteen ehdot. Niiden kehittämisessä on tärkeää kuulla kansainvälisissä tehtävissä olevien suomalaisupseerien kokemuksia. 

Niitä minun oli mahdollisuus kuulla viime viikolla vieraillessani Brysselissä Suomen pysyvissä edustoissa EU:ssa ja Natossa sekä Nato-joukkojen Euroopan komentokeskuksessa SHAPEssa. 

Jäsenten tapaamiset ovat tärkeitä tilannekuvan ja -ymmärryksen muodostamiseksi.

Belgiassa oli hyvä kuulla ja koota kentän kokemuksia työskentelystä Naton komentorakenteen tehtävissä. Säännöllisen yhteydenpidon ansiosta tilannekuvamme suoraan kentältä täydentyy jatkuvasti. 

Kirjoitin vuoden alussa blogissani Yhdysvaltain armeijan ”People First” eli ”Ihminen edellä” periaatteesta. Se on edelleen hyvä lähtökohta myös Suomelle. 

Ulkomaan tehtävissä tuen osalta sopisi vielä ”Family First”. Eräs ulkomailla palveleva jäsenemme antoi palautetta viime kevään palkkaneuvottelujen aikana, että ” Ongelma ulkomaan tehtävissä ei ole palkkaus. Tehtävien arviointi on onnistunut. Tärkeintä on perheen tukeminen.”.

Sama viesti oli edelleen kuultavissa kaikissa keskusteluissamme viime viikon Belgia-vierailullamme. Nato-tehtäviin komennettujen perheillä on tarvetta tukeen niin lasten päivähoidon kuin koulukäynnin järjestämisessä. Puolison työura katkeaa kolmen vuoden aikana, jolloin eläkettä ei kerry. Olisi järkevää tukea puolison mahdollisuutta tehdä etätyötä. Jos työllistyminen ei onnistu, niin puolisolle on turvattava ainakin eläkkeen kompensaatio.

Kansallista tukea Naton komentorakenteen tehtävissä työskenteleville suomalaisille on nyt saatu lisää (National Support Elements NSE), mutta ennakoinnin merkitystä ulkomaan tehtäviin lähteville ei voi korostaa liikaa.   

Ihmiset ovat tärkeä strateginen kysymys Natolle.

Nyt on oikea aika linjata asioista, joilla on merkitystä suorituskyvyn kannalta pitkälle tulevaisuuteen. Suomessa katse kääntyy lyhyellä tähtäimellä konkreettisiin palvelussuhteen ehtojen parannuksiin ulkomaan palveluksessa. Pidemmällä tähtäimellä tulevaan valtioneuvoston puolustusselontekoon. 

Aiemmin kevättalvella vierailin Naton päämajassa NOAn eli Pohjoismaiden yhteenliittymän puheenjohtajien kanssa. Tapaamisemme avasi norjalainen korkea-arvoinen ja kokenut Nato-upseeri: ”Olen täysin tyytyväinen palkkaan ja ehtoihin. Kiitos järjestöille työstä mitä olette tehneet”.

Näin myönteinen ja kiitollinen viesti yllätti minut. Haluamme varmasti kuulla myös suomalaisilta upseereilta samanlaista palautetta.

”People first. Utan människor inget försvar. Ihminen edellä.”

Ville Viita

Everstiluutnantti Ville Viita on Upseeriliiton puheenjohtaja.