Siirry sisältöön

Hallituksen esittämä karenssiajan pidennys on epätasa-arvoinen ja kallis ratkaisu

10.2.2022

Upseeriliitto vastustaa hallituksen esittämää virkamieslain muutosta, joka koskee ylimpien virkamiesten karenssisopimuksia. Virkamiehiä koskevaa karenssiaikaa voitaisiin pidentää peräti vuoteen nykyisestä kuuden kuukauden maksimiajasta.

Jos virkamieslakia muutetaan hallituksen esityksen mukaisesti, virastot ja ministeriöt voisivat soveltaa karenssimääräyksiä itse. Se saattaa virkamiehet eriarvoiseen asemaan.

”Lakiesitys johtaisi siihen, että sotilaat joutuisivat automaattisesti kahdentoista kuukauden karenssisäännön piiriin, sillä Puolustusvoimissa käytetään aina maksimikarenssia”, sanoo Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

Tällä hetkellä valtion 71:stä organisaatiosta vain seitsemällä on karenssisopimukset käytössään. Niissä on noudatettu lyhyempiä kuin kuuden kuukauden mittaisia maksimikarenssiaikoja. Pitkiä karenssiajan korvauksia poliittisille virkamiehille, kuten erityisavustajille, ei ole haluttu maksaa.

”Karenssi on kallis ratkaisu organisaatiolle. Käytännössä lasku lankeaa veromaksajalle, jonka on vaikea ymmärtää, että maksetaan korvaus vuoden mittaisesta tekemättömästä työstä”, Viita sanoo.

Pitkä karenssiaika vaikeuttaa siirtymistä uuteen työpaikkaan

Hallituksen lakiesitys on parhaillaan eduskunnan hallintovaliokunnan käsittelyssä. Jos karenssisääntöjä uudistetaan, Upseeriliiton mielestä parempi vaihtoehto olisi karenssisopimuksen laukeaminen automaattisesti.

”Selkeintä olisi määrittää puolustushallinnon sisällä tehtävät, joissa karenssisopimus astuu voimaan automaattisesti huolimatta siitä, mihin tehtävään virkamies on hakeutumassa. Tämä poistaisi epäselvyydet ja mielivaltaiset päätökset kilpailukiellon soveltamisessa”, Viita sanoo.

Pitkä karenssiaika estää työllistymästä valtionhallinnon ulkopuolelle yksityiselle sektorille.

”Ei yksityisen sektorin yritys odota työntekijää vuotta, vaan palkkaa tehtävään jonkun toisen. Tämä heikentää merkittävästi virkamiehen mahdollisuutta työllistyä,” muistuttaa Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.