Siirry sisältöön

Hallitus lupaa varmistaa Puolustusvoimien henkilöstön työssäjaksamisen

16.6.2023

Upseeriliitto on tyytyväinen tänään julkistetun hallitusohjelman kirjaukseen, että ”Hallitus varmistaa Puolustusvoimien henkilöstön riittävyyden ja jaksamisen. Tarvittavaa henkilöstöä lisätään suunnitelmallisesti.” Työssäjaksamisen ja työaikasuojelun varmistaminen on erityisen tärkeää muuttuneessa toimintaympäristössä, jossa sotilaiden työkuorma on kasvanut merkittävästi muun muassa sotaharjoitusten määrän lisäännyttyä.

Upseeriliitto on hallitusohjelmatavoitteissaan muistuttanut, että henkilöstö on Suomen sotilaallisen puolustuksen kivijalka. Henkilöstön suorituskyky takaa Suomen puolustusvalmiuden ja suomalaisten turvallisuuden.

-Tarjoamme hallitukselle asiantuntemuksemme, että kirjaus henkilöstön jaksamisesta voidaan toteuttaa. Olemme tehneet useita jäsenkyselyjä upseerien työssäjaksamisesta ja palautumisesta sekä seuranneet tarkasti esimerkiksi työaikakokeilua Merivoimien valmiusaluksilla. Meillä on antaa konkreettisia ratkaisuehdotuksia, vakuuttaa Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

Parhaiten työssäjaksaminen ja työaikasuojelu toteutetaan uudistamalla Puolustusvoimien henkilöstöä koskeva työaikalaki. Sotilaita ei koske yleinen työaikalaki, vaan heihin sovelletaan vuonna 1970 säädettyä lakia Laki puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta. Se ei vastaa nykypäivän työelämän vaatimuksiin eikä merkittävästi muuttuneeseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.  

-Uskomme, että nimitettävä puolustusministeri ottaa aloitteen ja ryhtyy toimeen hallitusohjelmaan kirjauksen mukaisesti. Koska lain uudistaminen on ehdoton edellytys työaikasuojelun ja sotilaallisen puolustamisen varmistamiseksi, on tärkeää, että pääsemme uudistamistyöhön yhdessä lainsäätäjien ja uuden puolustusministerin kanssa.

Nato-Suomen puolustus edellyttää ennustettavuutta ja laajaa ymmärrystä

Suomen maanpuolustuksen uskottavuuden lunastaminen ja aktiivisen roolin omaksumisen Natossa ei ole vain hallituspuolueiden velvollisuus. Nato-Suomessa tarvitaan ennustettavuutta sekä puoluerajojen ja vaalikausien ylittävää ymmärrystä.

– Hallitusohjelman kirjaus mahdollisuudesta perustaa parlamentaarinen työryhmä selvittämään maanpuolustuksen kehittämistarpeita on tervetullut. Lisäksi seuraavassa puolustusselonteossa voidaan määritellä pidemmän aikavälin tavoitteet Suomen puolustukselle Natossa, toteaa upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

Lisätietoja:

Ville Viita, puheenjohtaja, Upseeriliitto

viita@upseeriliitto.fi, p. 044 501 0378