Siirry sisältöön

Henkilöstöjärjestöt ja työnantaja puolustusvaliokunnan kuultavana

17.11.2021

Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita oli Eduskunnan puolustusvaliokunnan kuultavana tiistaina 16.11. yhdessä muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Upseeriliiton terveiset puolustusvaliokunnalle olivat:

  • Puolustusvoimien työaikalain uudistaminen
  • 500 henkilötyövuoden lisätarve, kehittämisohjelma
  • Kriisinhallinnan palkkaus ylempiin tehtäviin 

Puolustusselonteon tarkoituksena on varmistaa sotilaallisen maanpuolustuksen pitkäjänteinen kehittäminen. Selonteossa ei huomioida henkilöstön osuutta riittävästi.

Upseeriliiton esitykset valiokunnalle olivat: 

  • Valtion tulo- ja menoarvioon on lisättävä Puolustusvoimien työaikalain uudistamisen vaatima noin 16 miljoonan euron kustannus.
  • Puolustusselonteossa mainitun 500 henkilötyövuoden lisätarve vaatii tarkentamista. Tässä työssä on huomioitava myös reserviläisten roolin kasvaminen ja osaamisen hyödyntäminen paikallispuolustuskonseptissa. Reserviupseerien kouluttaminen vaativiin sodan ajan tehtäviin tarvitsee kouluttajiksi kokeneita upseereita.  Puolustusvoimien osaaminen edellyttää selontekokauden kattavaa henkilöstön kehittämisohjelmaa sekä puolustusselontekoon perustuvaa henkilöstöstrategiaa.
  • Kriisinhallinnan palkkaus vaatii edelleen kehittämistä.  Tänä vuonna tehdyt kriisinhallinnan palkkauksen kehittämistoimet eivät kohdistuneet niihin tehtäviin, joissa on suurin rekrytointiongelma. Ylempiin tehtäviin tarvitaan palkkauksen tarkistaminen, jotta tehtävät houkuttelevat aktiiviupseereita.