Siirry sisältöön

Uutiset

JUKOn hallitus hyväksyi VES-neuvottelujen tuloksen

1.3.2022

JUKOn hallitus hyväksyi 1. maaliskuuta valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa saavutetun neuvottelutuloksen ajalle 1.3.2022–29.2.2024. Yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia 1. kesäkuuta lukien. Ylityökorvausten ”monttuun meno” sairastumisen takia jää historiaan.

Neuvottelutulos noudattaa mallia 1 + 1 eli on kaksivuotinen ja voimassa ajalle 1.3.2022–29.2.2024. Toisen vuoden osalta neuvottelut palkkaratkaisun osalta on käytävä 21.12.2022 mennessä.

Seuraavan vuoden korotuksesta palkansaajajärjestöt (JUKO, JHL ja Pro) ja Valtion työmarkkinalaitos neuvottelevat jouluun mennessä. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen toisen vuoden korotuksesta, sopimus on mahdollista irtisanoa ensimmäisen vuoden jälkeen.

Jaksotyön aikana sairastuminen ei vie enää ylitöitä

Jaksotyön osalta sopimusmääräyksissä on ollut sairastumiseen liittyvän työajan laskennan ongelma, joka korjataan viimeistään 30. lokakuuta lähtien.

– Tämä on jaksotyötä tekeville tervetullut uudistus. Nyt ylityöt korvataan oikein myös sairastuessa, iloitsee valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne.

Uudistus poistaa samalla sen epäkohdan, että virkamiehet työskentelisivät sairaana varmistaakseen ylityökorvaukset.

– Tämä on erittäin oikeudenmukainen muutos sopimusmääräyksiin, Rinne painottaa.

Lisää palkallista perhevapaata toiselle vanhemmalle 

JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Kojo kertoo, että perhevapaauudistus vietiin sopimukseen kokonaisuudessaan lainsäädännön edellyttäminä teknisinä muutoksina.

– Lisäksi saavutimme merkittävän korotuksen toisen vanhemman palkallisiin perhevapaisiin.

Synnyttäneen vanhemman palkalliset perhevapaat säilyivät yhteensä 72 päivässä, ja toisen vanhemman palkalliset perhevapaat nousivat 6 päivästä 18 päivään.

– Valtio ei tehdyllä ratkaisulla täysin edistä 1.8. voimaan tulevan perhevapaalainsäädännön tavoitteita vanhempien välisestä tasa-arvosta, Markku Kojo harmittelee.

Puolitiehen jäänyt sopimusratkaisu vanhempainvapaiden palkallisesta määrästä jättää valitettavasti portin auki myös tasa-arvokanteille.