Siirry sisältöön

Uutiset

Kahden prosentin palkankorotus tuntuu vaatimattomalta inflaation laukatessa

28.6.2022
Kari Nousiainen

Valtion virkaehtosopimusneuvotteluissa alkuvuodesta sovittu, ja kesäkuussa palkkoihin konkretisoitunut 2 prosentin palkankorotus tuntuu vaatimattomalta.

Polttoaineiden ja ruuan hinnan voimakas kohoaminen on nostanut kesäkuun inflaation noin seitsemään prosenttiin. Ostovoiman turvaamiseksi palkkoihin neuvoteltu kahden prosentin yleiskorotus ei ole näin ollen ollut riittävä.

On muistettava, että virkaehtosopimuksia neuvoteltaessa palkankorotusten inflaatiotarkastukset perustuvat toteumaan, ei ennusteisiin. Alkuvuodesta sovittu korotus koski kuluvaa vuotta ja määriteltiin vuodenvaihteen tilanteen mukaisesti.

Joulukuun 21 päivään mennessä keskustasolla sovitaan vuoden 2023 korotusten tasosta. Nyt rajussa nousussa olevat kuluttajahinnat kompensoitunevat siis vuoden 2023 korotuksissa.

Palkkoja koskeva VES-neuvottelutulos

  • Sopimus noudattaa mallia 1 + 1.
  • Ensimmäisen vuoden palkankorotus on suuruudeltaan 2 prosenttia, ja se astuu voimaan 1.6.2022 alkaen. Korotus toteutetaan kokonaisuudessaan yleiskorotuksena.
  • Neuvottelut toisen vuoden palkkaratkaisun osalta on käytävä 21.12.2022 mennessä.
  • Toisen vuoden osalta neuvottelut palkkaratkaisun osalta on käytävä keskustasolla 21.12.2022 mennessä. Tällöin on sovittava vuoden 2023 palkankorotusprosentista sekä yleiskorotuksen ja järjestelyvarojen suhteesta.
  • Jos osapuolet eivät saavuta neuvottelutulosta jälkimmäisen vuoden osalta, voidaan sopimus tarvittaessa irtisanoa sen ensimmäisen vuoden jälkeen.
  • Virastokohtaista järjestelyvaraa ole ei käytettävissä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tarkentavien virkaehtosopimusten kehittämiseen.

Kari Nousiainen

Kari Nousiainen on Upseeriliiton neuvottelupäällikkö.