Siirry sisältöön

”Tyytyväinen ja hyvinvoiva upseeri on arvokkainta mitä työnantajalla on käytettävissä”

29.3.2022
Markku Jämsä

Tein syksyllä 2018 tarkastusmatkan Suomalaiseen kriisinhallintajoukkoon Irakissa (SKJI). Tilanne ja olosuhteet alueella olivat monella tapaa haastavia. Paineiden kasaantuminen aiheutti kriisinhallintajoukossa stressiä ja oman elämän pohdintaa. 

Tarkastusmatkan viimeisenä aamuna SKJI:n komentaja kertoi saatesanoinaan tarinan kolmesta lasipallosta, joihin hänen kokemuksensa perusteella upseerin elämä suurelta osin kulminoituu. Lasipallot olivat sinä itse, työura ja elämä työn ulkopuolella. Näitä kolmea lasipalloa tuli kannatella ja varjella rikkoutumiselta, sillä ne ovat automaattisesti vuorovaikutuksessa keskenään. Hyvä ja konkreettinen tiivistys kokeneelta upseerilta keskellä Erbilin tukikohtaa aamulla 04.30 auringon noustessa. 

Yllä kuvatut asiat ovat tuttuja. Asioiden toimiessa niihin ei tule kiinnitettyä erityistä huomiota, mutta yhdenkin osa-alueen toimimattomuus havahduttaa nopeasti. Työnantaja ja Upseeriliitto ovat yhdessä neuvotelleet, sopineet ja kehittäneet edellä mainittuihin lasipalloihin kohdistuvia edunvalvonnan toimia, joilla upseerien käytettävyyttä kyetään edistämään. Avoin, aktiivinen ja luottamuksellinen yhteistyö mahdollistaa myös jatkossa asioiden kehittämisen maanpuolustusta parhaiten hyödyttävällä tavalla.

Tyytyväinen ja hyvinvoiva upseeri on arvokkainta mitä työnantajalla on käytettävissä. 

Edellinen palvelustehtäväni tuotti tilanneymmärryksen upseerien kokonaisvaltaisesta toimintakyvystä ja niistä menetelmistä, joilla toimintakykyä kehitetään. Ensimmäiseen lasipalloon kohdistuvista toimenpiteistä voidaan nähdä esimerkkinä normien päivitys, joilla mahdollistetaan viikkoliikunnan merkittävä joustavoittaminen, työ- ja palvelusturvallisuuden entistä parempi huomioiminen ja työterveyden kehittäminen. Asioita, joilla on suora vaikutus omaan toimintakykyyn ja joita työnantaja on yhdessä Upseeriliiton kanssa edistänyt. 

Toinen lasipallo koostuu puolustusvoimien tehtävistä ja olemassa olevista upseereista. Toimivuus edellyttää tarpeen ja käytettävien upseerien tasapainoa. Tasapainoa on koetettu mahdollistaa muun muassa asevelvollisten palvelusolosuhteita ja oppimisympäristöjä kehittämällä Koulutus 2020-ohjelman mukaisesti. Covid-19-pandemia on haitannut ohjelman jalkauttamista, eikä uudistus ole vähentänyt upseerien haasteita.

Puolustusvoimien henkilöstöstrategia (PVHESTRA) vuodelta 2014 määrittää muun muassa, että perusyksiköiden toimintaedellytykset turvataan ja niille kohdennetaan riittävä määrä ammattitaitoista henkilöstöä. Uuden henkilöstöstrategian laatimisessa onkin tilaisuus yhdistää työnantajan ja Upseeriliiton asiantuntemus ja osaaminen entistä tiiviimmin nykyistä paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Kolmas lasipallo on muun muassa upseerin uraan kuuluvan siirtovelvollisuuden vuoksi merkittävässä roolissa. Perheestä erillään asuminen ja muut upseerin elämään kuuluvat työn ulkopuoliset velvoitteet haastavat tämän pallon hallintaa. Muutoksen ymmärtäminen edellyttää nykyisten edunvalvonnan vaihtoehtojen kehittämistä. Rakentavalla yhteistyöllä työnantajan ja Upseeriliiton välillä tätäkin asiaa on kehitettävä. 

Upseerien edunvalvonta ja hyvä yhteistyö työnantajan kanssa on avain entistä parempiin tuloksiin. 

Markku Jämsä

Everstiluutnantti Markku Jämsä on Upseeriliiton väistyvä varapuheenjohtaja.