Siirry sisältöön

Konttaisenrannan kehittäjille Maija ja Mikko Oikaraiselle luovutettiin Upseeriliiton korkein kunnianosoitus

22.12.2021

Konttaisenrannan lomakylä on rakentunut Kuusamoon antaumuksellisen omistautumisen ja sinnikkään puurtamisen ansiosta. Menestystarina siitä on syntynyt Mikko ja Maija Oikaraisen ansiosta, jotka ovat ottaneet upseerien vapaa-ajan viettopaikan kehittämisen elämäntyökseen. Konttaisenranta on yksi merkittävistä vapaa-ajan eduista, joista Upseeriliiton jäsenet saavat nauttia.

”Oman virkistysalueen, tai kuten 30-luvulla puhuttiin, lepokodin, hankinta oli liiton hallituksen työn alla pitkään, mutta hanke ei juuri edennyt. Vuonna 1936 valtiovarainministeriö oli luovuttanut puolustusministeriön haltuun liiton tarpeisiin sopivan kiinteistön Terijoelta, mutta asian käytännöllinen puoli jäi keskeneräiseksi ja ajan myötä raukesi kokonaan.

Mikko Oikarainen on hoitanut Konttaista kolme vuosikymmentä, Loma-Konttainen Ky:n perustaminen toi myös Maijan mukaan toimintaan virallisesti. Elämäntyön jatkaja löytyy omasta perheestä, kun tytär Päivi Veteläinen miehensä Teemun kanssa siirtyvät yrityksen johtoon. Kehittämissuunnitelmia on jo useita, kuten mökkien varausjärjestelmän uudistaminen.

Syynä ei ollut niinkään puolustusministeriön halukkuus luovuttaa kiinteistöä, vaan kysymys oli remontoinnista. Ministeriö ei antanut määrärahaa kunnostustöihin, puhumattakaan huonekalujen hankinnoista. Koska liitollakaan ei ollut tarvittavia varoja, lepokodin ostamisesta luovuttiin.

Retkeilytoimikunta löysi lomakohteen Kuusamon Rukajärveltä

Jälkiviisaasti voidaan tietenkin todeta, että Terijoki-hankkeen raukeaminen oli onnekasta. Terijoelta hankittu kiinteistö ja sen menettäminen sodan jälkeen olisi tehnyt Upseeriliiton talouteen syvän loven.

Aloite saada oma loma-alue Kuusamosta tuli jäsenistöltä kentältä ja puheenjohtajana toiminut eversti Lauri Sutela teki siitä sydämenasiansa. Liiton hallitus asetti retkeilytoimikunnan tutkimaan mökkikysymystä tarkemmin. Ensimmäinen tehtävä oli tietenkin selvittää loma- ja retkeilyalueen sijainti ja hinta. Siellä tuli olla mahdollisuudet retkeilyyn, hiihtoon, metsästykseen ja niin edelleen. Tärkeää oli myös löytää sopiva kiinteistö, jossa olisi majoitus- ja saunomismahdollisuudet.

Retkeily- ja lomapaikan löytämisestä tuli Upseeriliiton hallituksen ja sen puheenjohtaja eversti Sutelan sydämenasia.

Viimein sopiva kohde löytyi: Upseeriliitto osti 1.12.1967 Kuusamon pitäjän Rukajärven kylästä kahdeksan hehtaarin maa-alueen, Konttaisenrannan. Se sijaitsee 30 kilometriä Kuusamon keskustasta. Valmista mökkiä ei ollut, joten sellainen oli rakennettava. Arkkitehti E. Kekkosen piirustusten mukaan mökin rakensi Kainuun Honka -niminen yhtiö.

Maja oli 60-luvun mittapuun mukaan täydellisesti kalustettu ja varustettu vuodevaattein sekä ruokailu- ja keittiövälinein. Kalustuksena liitto sai lahjoituksena patjat ja tyynyt SOK:lta ja huovat Villakummulta. Vieraskirjan lahjoitti liiton Kainuun Osasto. Majaan mahtui 8–10 henkeä.

Upseeriliitto piti kiirettä: Konttaisenrannan maa-alue ostettiin 1.12.1967 ja harjannostajaiset olivat 25.10.1968.

Harjannostajaiset olivat jo 25.10.1968, joten liitto oli pitänyt todella kiirettä! Jäsenillä ja heidän perheenjäsenillään oli nyt mahdollisuus lomailuun ja virkistäytymiseen.

Kolmen vuosikymmenen työ jatkuu toisessa sukupolvessa

Koska oli kyse upseereista, jotka olivat tottuneet selkeisiin ohjeisiin, liitto oli laatinut tarkat, alun perin 11-kohtaiset säännöt mökin käyttöä varten.

Maija ja Mikko ovat pitäneet kaiken tiptop.

Konttaisenrannan varustusta ja mökkejä lisättiin vuosien mittaan. Esimerkiksi vuonna 1977 saatiin valmiiksi merkittävä laajennustyö, minkä ansiosta vanha maja kunnostettiin yhteiskäyttöön soveltuvaksi, kahdeksi saunaksi ja pesutilaksi. Lisäksi rakennettiin viisi uutta kelohonkaista mökkiä.

Konttaisenrannan käyttö lisääntyi huomattavasti 80-luvun alussa. Sesonkiaikoina halukkaiden kesken jouduttiin järjestämään arvontoja ensimmäistä kertaa! Majoituskapasiteetti lisääntyi jonkin verran liiton ostettua 1981 järven etelärannalta mökin.

Upseeriliitto on pitänyt Konttaisenrannasta huolta hyvinkin pikkutarkasti. Esimerkiksi vuonna 1970 liiton tiedostuspalstalla todettiin yhden kalaverkon kadonneen. Liitto toivoi kyseisen kalastajan korvaavan vahingon.

Vuonna 2008 Konttaisenranta oli jo tasokas mökkikylä, jota jatkuvasti kehitetään liiton jäsenten toiveiden mukaisesti. Uudet 90- ja 2000 luvun hankkeet ovat tätä erittäin laadukasta kokonaisuutta lisänneet.

Konttaiselta ei kalaverkkokaan katoa huomaamatta.

Historiallisesti katsottuna Mikko on aloittanut Konttaisen huoltamisen noin 30 vuotta sitten.  Konttaisen mökkien historia on kytköksissä Rajakomppaniaan, jonka päällikkö toimi taannoin isännöitsijänä. Mikko sai ja/tai halusi toimia huoltomiehen roolissa ja suunnittelijan luontaisen taipumuksensa johdosta mökkien kuntoa kohotettiin ja varustelua parannettiin niin, että kävijämäärät rupesivat pikkuhiljaa nousemaan.

Virallisesti Upseeriliitto ja Mikko sopivat yhteistoiminnasta vuonna 1992 (13.4.1992). Konttaisenrannan vapaa-ajan keskus on vuosien aikana kehittynyt nykyisen kaltaiseksi erityisesti Mikon ja Maijan sinnikkään ja antaumuksellisen työn johdosta.

Konttainen ei kuitenkaan olisi nykyisenlainen lomakylä ilman sen kehittäjiä Maija ja Mikko Oikaraista. Kiitoksena elämäntyöstä Upseeriliiton hallitus on myöntänyt pariskunnalle liiton pienoislipun. Sen luovutti jouluviikolla hallituksen varapuheenjohtaja Mika Rötkönen, joka kiitospuheessaan myös muisteli Konttaisenrannan historiaa.

Loma-Konttainen Ky:n perustaminen toi myös Maijan mukaan toimintaan virallisesti ja sen jälkeinen vapaa-ajankeskuksen historia on menestystarina, jolle ei löydy vertaista. Tuo menestystarina on voinut syntyä vain suuren omistautumisen kautta.

Tästä syystä Upseeriliiton hallitus on kokouksessaan 22.11.2021 myöntänyt Maija ja Mikko Oikaraiselle Upseeriliiton korkeimman kunnianosoituksen, pienoislipun, tunnustuksena Upseeriliiton ja sen jäsenten hyväksi tekemästänne elämäntyöstä, kiitti varapuheenjohtaja Mika Rötkönen.