Siirry sisältöön

Kuulumisia maisterikurssilta Santahaminasta

28.11.2022
Erkki Saarikoski

Tervehdys Santahaminasta ja maisterikurssilta, joka on niin itselleni kuin monelle kurssikaverillenikin odotettu ajanjakso ammattitaidon kehittämiseksi. Koulutuksen jaksottelu kandiopintoihin, työelämäjaksoon ja maisterikurssiin valmistaa myös henkisesti tuleviin upseerin vaihtuviin virkatehtäviin ja -paikkakuntiin. Toki viiden vuoden työelämäjaksoon on mahtunut niitäkin vaiheita, jolloin virkatehtävien mielekkyyden kannalta ajatus tulevasta virkaurakurssista ei ole ollut kovinkaan ajankohtainen.

Tuntumani mukaan maisteriopintojen alkaessa usealla kurssilaisella intensiteetti laski hienoisesti virkatehtävien hektisyydessä. Totta kai panostamme täysillä opintoihin ja itsemme kehittämiseen, mutta kurssiamme edeltänyt harjoituskokonaisuus oli toden totta kiivas, mistä hallituskollegani Kari Saukkonen kirjoittikin elokuun blogissaan.

Olemme keskustelleet kurssilla henkilöstöasioista tasaisin väliajoin, mikä on myös saanut muistelemaan reilun viiden vuoden takaisia kadettiaikoja. Koska olemme olleet jo konkreettisesti työelämässä, suhtautumisemme henkilöstöasioihin on nyt kypsempää ja osamme tarkastella aihetta eri näkökulmista.

Nyt ymmärrämme paremmin, että henkilöstö on suorituskyvyn yksi osa-alue. Tästä kumpuaa monen huoli tulevaisuuden työmäärän aiheuttamista haasteista.

Moni kokee, että muu muassa koulutuksellisia vaatimuksia tulee jatkuvasti lisää – ylipäätään on vaikeuksia ehtiä tekemään kaikkia töitä.

On ollut hienoa olla maisterikurssilaisena, kun MPKK:n ainelaitokset panostavat vahvasti opintojaksoihin, ja MPKK:n opettajat suhtautuvat intohimoisesti omiin opetusaiheisiinsa. Lisäksi olemme saaneet hyviä lukuvinkkejä. Vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita on viikoittain, myös Natoon liittyvän tietoisuuden kasvattamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Meillä käytössä oleva opetusmenetelmä on monimuotoinen opetus, jossa on paljon vahvuuksia. Se yhdistää eri opiskelumuotoja, kuten verkkoluentoja, itsenäistä opiskelua ja lähiopetusta. Tavoitteena tehokas oppiminen ja mielekäs opiskelu. Viikkoon voi orientoitua lukemalla itsenäisesti teoria-aiheita, ja viikon mittaan voi myös vaihtaa kasvokkain kuulumisia kurssikavereiden kesken. Turvallisuusympäristössämme tapahtuu paljon, joten keskusteluaiheet, eikä kahvi kampuksen sotilaskodeissa, ihan heti lopu.

Meille on myös kerrottu, millaisia uudistamispaineita pitkiin virkaurakursseihin, mukaan lukien sotatieteiden maisteritutkintoon, liittyy. Jos mahdollisessa uudistuksessa halutaan pitää maisteritutkinnon osaamistavoitteet nykyisellään sekä tarkastella sitä, miten nuoren upseerin tehtävässä palvelevaa voidaan pitää nykyistä enemmän virkatehtävissään, työsarkaa uudistusprojektissa on varmasti riittävästi.

Maisterikurssin uudistamisessa on tärkeää huomioida kaikkien sidosryhmien näkökulmat.

Motivaatiota suoriutua maisteriopinnoista ja maanpuolustustyöstä antaa myös Ukrainan sodan seuraaminen uutisista. Sota osoittaa karulla ja järkyttävälläkin tavalla, millaisen uhrauksen itsenäisyyden säilyttäminen voi kansakunnalta vaatia.

Hektisestä uutis- ja somevirrasta on välillä hyvä ottaa etäisyyttä ja antaa mielelle lepoa. Toivottavasti tulevat juhlapäivät sekä lomajaksot antavat tähän mahdollisuuden.

Hyvää pian koittavaa Suomen itsenäisyyspäivää sekä joulun aikaa itse kullekin!

Erkki Saarikoski

Yliluutnantti Erkki Saarikoski on Upseeriliiton hallituksen jäsen.