Siirry sisältöön

Liittokokous hyväksyi sääntömuutoksen Upseeriliiton toiminnan purkautumisesta

18.2.2022

Liittokokous hyväksyi yksimielisesti ylimääräisessä kokouksessaan 18. helmikuuta 2022 Upseeriliitto ry:n sääntöjen 26 §:n muutoksen toiminnan purkautumisesta. Kehote sääntömuutokseen tuli verottajalta.

Verottaja kehotti Upseeriliittoa muuttamaan sääntöjensä 26 §:ää vuoden 2021 kirjanpidon päättämiseen mennessä, jotta säännöt täyttävät verottajan ehdot yleishyödyllisyydestä. Muutoin Upseeriliitto voidaan katsoa muuksi kuin yleishyödylliseksi yhdistykseksi ja määrätä se verovelvolliseksi.

Uusittujen sääntöjen 26 §:n mukaan Liiton purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jäänyt omaisuus upseereiden edunvalvontaa palvelevalle yleishyödylliselle yhteisölle. Päätös tästä tehdään viimeisessä liittokokouksessa.

Ylimääräisessä liittokokouksessa kuultiin puheenjohtaja Ville Viidan edunvalvonnan tilannekatsaus, mutta ei käsitelty muita asioita.