Siirry sisältöön

Nato-komentorakenteen palkkauksesta on neuvoteltu tuloksetta jo lähes yhdeksän kuukautta

22.8.2023
Tero Pynnönen

Upseeriliitto teki neuvottelupyynnön työnantajalle Naton komentorakenteen tehtävien palkkauksesta ja palvelussuhteen ehdoista jo viime vuoden toukokuussa. Startti oli hidas ja eteneminen asiassa on ollut vielä sitäkin hitaampaa.

Olemme tuoneet neuvottelujen alkamisesta asti esille jäsenistöllemme tärkeitä asioita, kuten erityisesti työaikasuojelun, jota ei voi heikentää entisestään.

Nato-neuvotteluissa palkkaukseen tarjotaan kriisinhallintapalkkausta vastaavia ehtoja, mutta paljon huonommalla kokonaispalkkauksella. Puolustusvoimien nykyisellä palkkaratkaisulla ja työaikasopimuksella tullaan toimeen Naton komentorakenteessa paljon paremmin kuin työnantajan esittämällä kokonaispalkkaus- ja työaikaratkaisulla, joka kohtelisi työntekijöitä erittäin epätasa-arvoisesti.

Työnantajan tarjouksen mukaan työntekijälle maksettaisiin omalla tehtävätasolla kiinteää kokonaiskuukausipalkkaa riippumatta siitä, kuinka paljon osallistutaan esimerkiksi sotaharjoituksiin tai päivystyksiin – tai kuinka paljon tehdään ylitöitä.

Olemme Upseeriliitossa tehneet jäsentemme työaikasuojelun parantamiseksi töitä kymmenien vuosien ajan. Meidän on katsottava tulevaisuuteen myös uusissa sopimuksissa, kun kansainväliset tehtävät laajenevat ja työ Natossa muuttuu vaativammaksi.

Työajalla on merkitystä myös komentorakenteen tehtävissä eikä työaikasuojelua voida unohtaa romuttamalla kaikkea, mitä tähän asti on sopimalla saavutettu.

Työnantaja on toistaiseksi keskittynyt ”neuvotteluun” palkkauksen ja palvelussuhteen ehtojen heikentämisestä kokonaispalkkauksella ja -työajalla. Muilla palvelussuhteen ehdoilla, kuten erilaisilla perheeseen kohdistuvilla tukimuodoilla kiristetään samanaikaisesti vihjailemalla, että niitäkin heikennetään, jos työnantajan tarjousta kokonaispalkkauksesta ei hyväksytä.

Asiassa on nähtävä myös paljon kauaskantoisempi kysymys: ei vain rekrytointia Nato-komentorakenteen tehtäviin, vaan myös rekrytointiin upseerin ammattiin. Jos upseereita nyt kohdellaan näin huonosti, se ei tarkoita hyvää ammatin houkuttelevuudelle.

Kilpailu muiden alojen kanssa on kovaa, eikä upseerien rekrytoinnissa voida laskea vain lamakausien heikkojen suhdanteiden varaan.

Nato-neuvotteluista kantautuvan rummun ääni kuuluu kauas.

Tero Pynnönen

Majuri Tero Pynnönen on Upseeriliiton päätoiminen pääluottamusmies.