Siirry sisältöön

Nato-neuvotteluista puuttuu halu aitoon neuvotteluun – sopimusta ei vieläkään

14.11.2023

Neuvottelut ovat olleet vuoden verran vain sarja hämmentäviä kokoontumisia, ei aitoa neuvottelua.

Upseeriliitto esitti neuvottelupyynnön Nato-palvelussuhteen ehdoista toukokuussa 2022. Neuvottelut saatiin käyntiin joulukuussa 2022.

Tällöin pääesikunta toi neuvottelupöytään kokonaispalkkausmallin. Mallissa palkka maksettaisiin sotilasarvon mukaan. Virkamiehen työaikaa, varallaoloaikaa, päivystystä tai harjoituksia ei huomioitaisi työajassa eikä korvauksissa.

Olemme tehneet useita kehittämisesityksiä, joista työnantajalle edullisin malli olisi ollut kirjaus viikkotyöajasta, joka voitaisiin tasoittaa sovittavan aikajakson aikana. Ellei tasoittaminen onnistuisi, korvaus maksettaisiin rahana.

Pääesikunnalla ja puolustusministeriöllä ei ole ollut minkäänlaista tahtoa neuvotella heidän ensimmäisestä tarjouksestaan.

Eikö sotilaan perhe ole tärkeä työnantajalle?

Muista palvelussuhteen ehdoista on järjestetty kaksi tapaamista, joista viimeisin 13.11.2023. Muut ehdot perustuvat tällä hetkellä työnantajan normiin ja vuosien aikana tehdyt kehittämisehdotukset ovat kariutuneet siihen, ettei yhteinen kehittäminen ole kiinnostanut työnantajaa.

Järjestöille esitetty yksi ja ainoa parannusesitys, perheen tapaamismatkat, ei ole riittävä. Matkat ovat todella hyvä asia, mutta eivät ratkaise normissa olevia ongelmakohtia. Esimerkiksi alle 5-vuotiaan lapsen päivähoidon kulut jäisivät virkamiehen maksettavaksi. Koulunkäynnin kustannuksia korvataan 18 ikävuoteen asti ja pääesikunnan erillisellä päätöksellä 20 ikävuoteen asti.

On huomioitava, että päivähoito Luxemburgissa voi maksaa jopa 1500 euroa kuukaudessa. Yhdysvalloissa kustannustaso on vielä korkeampi.

Työnantaja on tarjonnut eri tasoisia päivärahan kertoimia perheelliselle, perheettömälle ja pelkkien lasten kanssa komennettavalle virkamiehelle. Ne eivät kuitenkaan ole vielä riittävällä tasolla, esimerkiksi lasten määrä ei vaikuttaisi kertoimeen.

Katkaise huhuilta siivet – liitto ei tavoittele diplomaattistatusta

On esitetty väitteitä, että Upseeriliitto ja muut järjestöt ajaisivat diplomaattistatusta komennettaville virkamiehille. Se väite on ammuttava alas, sellaista esitystä ei ole tehty. Olemme halunneet turvata virkamiehen viranhoidon kohdemaassa. Se tarkoittaa sitä, että puoliso ja/tai perhe voivat tulla mukaan toimialueelle. Esittämämme parannusesitykset mahdollistavat normaalin elämisen komennuksen aikana.

Toisaalta haluamme varmistaa sen, että yksinhuoltajana olevia virkamiehiä, yksin asuvia virkamiehiä tai perheellisiä virkamiehiä ei aseteta komennuksen aikana eriarvoiseen asemaan. Se olisi kohtuuton haitta myös tehtäviin rekrytoinnin näkökulmasta. Upseeriliitto on siis myös työnantajan asialla.

Anna äänesi kuulua jäsenkyselyssä

Jos et ole vielä vastannut sähköpostissa saapuneeseen kyselyyn, vastaa viimeistään tämän viikon sunnuntaina 26.11.!

”Kruunu pitää huolta omalla tavallaan – Upseerista huolen pitävät vain hyvät esihenkilöt ja Upseeriliitto”