Siirry sisältöön

Jäsenuutiset

Korvattaville erityiskorvausviikoille jatkoa helmikuun loppuun

12.1.2022

Työnantajan ja työntekijöiden PVPJ-neuvotteluissa on sovittu, että korvattavien erityiskorvausviikkojen voimassaoloaikaa jatketaan aiemmin ilmoitetun joulu-tammikuun lisäksi helmikuun 2022 loppuun.  Syynä on COVID19-pandemiatilanteen jatkuminen.

Muutto- ja siirtokustannusten korvaamisesta tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen 5 §:n 5 momentissa sovittuja perheellisen virkamiehen erityiskorvauksen 36 kuukauden ja 12 kuukauden määräaikoja pidennetään niiden työssäoloviikkojen lukumäärällä, joiden ajalta virkamiehelle ei ole maksettu erityiskorvausta yhdeltäkään työssäolovuorokaudelta.

Pidennysmahdollisuutta sovelletaan virkamiehiin, jotka 1.12.2021 lukien asuivat perheestään erillään ja joilla oli 1.5.2021 oikeus tai jotka ovat saaneet 1.5.2021 jälkeen oikeuden erityiskorvaukseen.

Muista hakea 1.12.2021-31.1.2022 välistä aikaa koskevaa pidennystä 28.2.2022 mennessä!

Muista hakea 1.2.2022-28.2.2022 välistä aikaa koskevaa pidennystä 31.3.2022 mennessä!

Hakemus tehdään Pääesikunnan ohjeistuksen mukaisesti vahvistetulla hakemuslomakkeella.

Mahdollisesta uudesta jatkoajasta tiedotamme kotisivuilla ja Facebookin Upseeriliiton jäsenet -ryhmässä.