Siirry sisältöön

Puolustusbudjetin keskiössä materiaalihankinnat, ei henkilöstö

11.8.2022

Puolustusministeriön budjettiehdotus ensi vuodelle on yhteensä 5,9 miljardia euroa, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin tänä vuonna. Lisäys kohdistuu erityisesti materiaalihankintoihin, jotka nousevat 20 prosenttia 1,6 miljardiin euroon. Henkilöstön puolustuskyvyn, kuten jaksamisen ja työaikasuojelun parantamiseen, ei lisäresursseja heru.

Puolustusvoimien toimintamenomäärärahoja lisätään 179 miljoonalla eurolla muun muassa palkkojen tarkistuksiin sekä kasvattamalla henkilötyövuosimäärä yhteensä noin 410 henkilötyövuodella.

Pääosa määrästä ovat sopimussotilaita ja määräaikaista siviilihenkilöstöä. Puolustusvoimien pysyvän henkilöstön osuus olisi noin 125 henkilötyövuotta.

Puolustusvoimien henkilöstömäärää lähivuosien aikana ehdotetaan kasvatettavan 500 henkilötyövuodella. Upseeriliiton mukaan määrä ei riitä, vaan ensi vaalikaudella henkilöstön määrää on nostettava yhteensä tuhannella, joista puolet upseereja.

Talousarvioehdotus ei sisällä tulevasta Nato-jäsenyydestä aiheutuvia kustannuksia. Ne käsitellään budjettivalmistelussa myöhemmin.

Sisäministeriön budjettiehdotuksessa halutaan vahvistaa rajaturvallisuutta

Sisäministeriön budjettiehdotuksessa Rajavartiolaitokselle esitetään 30 miljoonan euron lisäystä ”kriittisten suorituskykyjen ja kriisinsietokyvyn nostamiseksi”.

Ehdotuksen mukaan ”Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla”. Paljonko siihen panostetaan euroissa, ei budjettiesitys sisällä.

Budjettiriihi eli hallituksen talousarvioneuvottelut käydään ke 31.8.-to 1.9.2022.