Siirry sisältöön

Puolustusvoimien sotilaallinen suorituskyky on turvattava henkilöstön kehittämisohjelmalla ja työaikalakia uudistamalla

20.9.2021

Suomen puolustuksen toimintaympäristö on jännitteinen ja vaikeasti ennakoitava, todetaan tänään julkistetussa valtioneuvoston puolustusselonteossa. Sotilaallinen puolustuskyky edellyttää riittäviä resursseja. Puolustusvoimien onkin huolehdittava henkilöstönsä määrästä, osaamisesta ja jaksamisesta.

Puolustusselontekoa esitellessään puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi kantavansa suurta huolta erityisesti henkilöstömäärän mitoituksesta ja henkilöstön jaksamisesta.

”Jaamme puolustusministerin huolen sekä näkemyksen, että nykyinen henkilöstömäärä ei pidemmällä tähtäimellä yksinkertaisesti riitä. Puolustusvoimien on myös kannettava vastuunsa sotilaiden työssä jaksamisesta”, muistuttaa Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

Upseeriliitto esittää ratkaisuksi henkilöstön kehittämisohjelmaa sekä uudistettua työaikalakia. Puolustusvoimissa työskenteleviä kohdellaan epätasa-arvoisesti, sillä heitä ei viime vuonna voimaan astunut yleinen työaikalaki koske.

”Puolustusvoimissa noudatetaan presidentti Kekkosen vuonna 1970 vahvistamaa työaikalakia. Se ei todellakaan vastaa muuttuneeseen toimintaympäristöön eikä nykypäivän työelämän vaatimuksiin”, Viita sanoo.

Vaatimus työaikalain päivittämisestä ei ole vain Upseeriliiton, vaan jokainen sotilaita ja siviilejä edustava henkilöstöjärjestö perää tasa-arvoa ja työsuojelua turvaavaa lakia.

Afganistan-pelastusoperaatio osoitti koulutettujen ja työhönsä sitoutuvien tarpeen 

Suomen sotilaallinen suorituskyky ei riipu vain henkilöstön määrästä, vaan myös laadusta eli osaamisesta ja sitoutumisesta. Toimintaympäristö on muuttunut haasteellisemmaksi, joten vaativia tehtäviä suorittamaan tarvitaan osaajia, joilla on riittävä koulutus.

”Pahimmillaan vaarantuu suorituskykyä vahvistavien kalustoinvestointien ottaminen käyttöön. Eivät uudet hävittäjätkään lennä ilman koulutettuja lentäjiä”, Viita konkretisoi. 

On myös pystyttävä reagoimaan kansainvälisen yhteistyön laajenemiseen ja vaativiin kriisinhallintatehtäviin.

”Afganistan-operaatio on erinomainen esimerkki. Tarvittiin nopeasti työhönsä sitoutuvia huippuosaajia tuomaan kansalaisemme turvaan.”

Lisätietoja:

Ville Viita, puheenjohtaja, Upseeriliitto

viita@upseeriliitto.fi, p. 044 501 0378