Siirry sisältöön

Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden vierailuilla keskusteltiin palkkauksesta ja työssäjaksamisesta

18.4.2023
Aki Järvinen

Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies Aki Järvinen ja Upseeriliiton neuvottelupäällikkö Kari Nousiainen vierailivat Kainuussa sekä Kaakkois-Suomen rajavartiostossa tapaamassa hallintoyksiköiden päälliköitä ja jäsenistöä. Vierailuilla keskusteltiin aktiivisesti ja hyvässä hengessä.    

Vierailujen asialistalla oli tilannekuvan vaihtaminen ja ajankohtaisten asioiden käsittely jäsenistön kesken. Keskusteluissa käsiteltiin työssäjaksamista, palvelussuhteen ehtoja sekä ensi syksyllä käytäviä virkaehtosopimusneuvotteluja.

Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies Aki Järvinen ja neuvottelupäällikkö Kari Nousiainen vierailivat osana pääluottamusmiehen hallintoyksikkövierailuita Immolassa tapaamassa Kaakkois-Suomen rajavartioston komentajaa eversti Mika Rytköstä sekä Raja- ja merivartiokoulun johtajaa eversti Jaakko Hamusta.
Kainuun-vierailulla tavattiin Kainuun rajavartioston komentaja, eversti Tuomas Laosmaa.

Vierailun aikana vaihdettiin tilannekuvaa Upseeriliiton toimiston ja operatiivisissa tehtävissä toimivien jäsenten välillä. Näitä keskusteluja käytiin myös hallintoyksikköjen komentajien kanssa.

Työssäjaksaminen, palvelussuhteen ehdot ja palkkaus olivat keskusteluissa kantavia teemoja. Keskusteluissa nousivat esiin korostetusti nuorten upseereiden palkkaus ja työssäjaksaminen osana palvelussuhteenehtojen kehittämistä.

Työssäjaksaminen on myös oleellinen osa sotilaallisen harjoituksen palvelussuhteen ehtoja, joka on myös yksi Upseeriliiton edunvalvonnan kärkitavoitteita.

Kiitos Kaakkois-Suomen rajavartiostolle, Raja- ja merivartiokoululle sekä Kainuun rajavartiostolle vierailun mahdollistamisesta ja erityisesti hyvistä aktiivisista keskusteluista.

Aki Järvinen

Kapteeni Aki Järvinen on Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies.