Siirry sisältöön

Romeo24 – onko kyseessä erikoinen sotilasoperaatio?

18.6.2024
Ville Viita

Upseeriliitto on tuonut selvästi esille viime kuukausina, että Naton ilmatilan turvaamiseksi lähetetty osasto eli Romanian ”Romeo24” on sotilaallinen operaatio eikä Puolustusvoimien normaalia rauhan ajan toimintaa. Ongelmaksi on muodostunut kuinka palvelussuhteen ehdot määräytyvät kansainvälisen avunannon lainsäädännön (KAAVA) mukaisesti.  

Olemme hakeneet ratkaisua aktiivisesti ja diplomaattisesti yhteistyöllä keskustellen. Olemme esittäneet, että henkilöstöjärjestöt kutsuttaisiin neuvotteluun sopimuksen soveltamisesta. Kansainvälisen avunannon sopimus määrittää sen, milloin on kysymys sotilaallisesta operaatiosta.  Neuvottelutoiminnan kehittäminen virastojen kanssa on meille tärkeätä ja neuvotteluja on pohjustettu eri tason tapaamisissa. Upseeriliitossa on selvitetty ja laskettu operaation palkkaukseen erilaisia vaihtoehtoja.  

Koska tyydyttävään ratkaisuun ei ole päästy, edessä on kansainvälisen avunannon sopimuksen soveltamisen ratkaiseminen erimielisyysmenettelynä.

Tämä on niin sanotusti normaalia bisnestä. Ensin käydään paikallisneuvottelu pääesikunnan kanssa ja sen jälkeen käydään – yhdessä neuvottelujärjestö JUKO:n kanssa – keskusneuvottelu valtion työmarkkinalaitoksella. Jos nämä neuvottelut eivät tuota tulosta, niin ratkaisua haetaan työtuomioistuimesta. Ratkaisut eivät ehdi tähän operaatioon, mutta palvelusuhteen ehtoja voidaan oikaista takautuvasti.    

 Erimielisyys koskee kansainvälisen avunannon sopimuksen tulkintaa. Puolustusministeriö tulkitsee yksipuolisesti, ettei R24 ole sotilaallinen operaatio. Tulkintansa mukaisesti puolustusministeriö määrittää palvelussuhteen ehdot kotimaan virkaehtosopimuksen mukaisesti.   

Naton Vilnan huippukokouksen suojaukseen tehtiin oma operaationsa. Palvelussuhteen ehdot määritettiin sinne ja myös Afganistanin suojausoperaatioon KAAVA-lain virkaehtosopimuksen mukaisesti. Aikoinaan tähän sopimukseen neuvoteltiin palkkakertoimet, jotta operaatioon lähtö olisi mahdollisimman helppoa. Palkkakertoimiin voidaan huomioida operaation uhkat, riskit ja käytettävä työaika. Afganistanissa ja Vilnassa sopimus toimi hyvin. Miksi se ei siis toimisi myös Romaniassa? 

Suomalaiset viranomaiset ovat viestineet viime viikkojen aikana, että Romaniassa on kyseessä vaativa Air Shielding/Policing-operaatio. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä. Romaniassa sotilaamme tekevät sotilaallista tehtävää ulkomailla: voimaa valmistaudutaan käyttämään ja kohdemaata suojataan kovilla ampumatarvikkeilla. Sotilaiden vapaa-aika on turvallisuussyistä rajoitettua ja suojaustehtävässä lennetään sotatoimialueen vieressä. Suomessa päivystysvuoron jälkeen alkaa vapaa-aika ja sotilas voi asua kotona ilman ulkoisia uhkatekijöitä.  

Tärkein kysymys on, mitä olemme menossa tekemään ulkomaille.

Sodankäynnissä operaatio on useammista taisteluista muodostuva sotatoimi, jolla on jokin taisteluita yhdistävä ja niitä suurempi tavoite. Sota taas koostuu operaatioista. Nyt tässä turvallisuustilanteessa Nato toimeenpanee operatiivisia suunnitelmiaan. Nato näyttää pelotetta ja puolustusta. Nato operoi jäsenmaidensa antamilla joukoilla, jotka ovat Naton Euroopan-joukkojen komentajan (SACEUR) johdossa.  

Kansainvälisen avunannon sopimusta ei sovelleta palkkakertoimilla, ellei kyse ole sotilaallisesta operaatiosta.  Sopimuksessa sotilaallisella operaatiolla tarkoitetaan sellaista, jossa avun antamisen tarkoituksen saavuttamiseksi varaudutaan sotavarustein tapahtuvaan asevoiman käyttöön.  

Upseeriliitto ei ole vaatinut palkkakertoimien käyttöä koko Romaniassa oltavalle ajalle. On kuitenkin kohtuutonta hylätä voimassa oleva sopimus ja todeta, etteivätkö edes päivystysvuorot täytä sopimukseen kirjattua sotilaallisen operaation määritelmää.  

Upseereille tärkeiden asioiden ajaminen vaatii sitkeyttä ja kestävyyttä – niin liitolta kuin sen jäseniltäänkin.

Naton kansainvälinen palvelus jatkuu vuosittain ja siitä tulee arkipäivää, joten siihen pitää rakentaa yhdessä toimivat ehdot.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ville Viita

Everstiluutnantti Ville Viita on Upseeriliiton puheenjohtaja.