Siirry sisältöön

Rajaturvallisuus vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ja toimintaedellytykset turvattava

9.11.2021

Eduskunnan hallintovaliokunta kokoontui 9.11.2021 käsittelemään Valtioneuvoston selontekoa sisäisestä turvallisuudesta (VNS 4/2021). Tilaisuudessa asiantuntijat antoivat kannanottonsa selonteosta ja siihen vaikuttavista asiakokonaisuuksista. Upseeriliiton edustajana paikalla oli Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies Aki Järvinen.

Upseeriliiton kannanoton ydinkohdat:

Rajavartiolaitoksen toimintaedellytykset on turvattava

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti. Turvallisuusympäristön muutokseen ovat vaikuttaneet lähialueiden kriisien, terrorismin ja laajan laittoman maahantulon vaikutukset Euroopassa. Lisäksi COVID-19 pandemian vaikutukset turvallisuusympäristössä näkyvät myös suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävänä uhkatekijänä.

Sisäisen turvallisuuden selonteko ja sen kautta turvallisuusviranomaisille taattava riittävä rahoitus, niin materiaali-, kalusto- kuin henkilöstöresurssien turvaamiseksi tulee olla merkittävässä ja toimintaa ohjaavassa asemassa, kun sisäisen turvallisuuden selonteko viedään käytäntöön.

Suorituskyky on säilytettävä

Rajavartiolaitoksen osalta operatiivisen toiminnan turvaaminen vaatii riittävän rahoituksen kohdentamista Rajavartiolaitoksen strategian mukaisten hankkeiden varmentamiseksi. Henkilöstöresurssien säilyttäminen riittävällä tasolla on osa operatiivisen suorituskyvyn ylläpitoa (3000 HTV:n turvaaminen vuoteen 2024 mennessä). Rajavartiolaitoksen isot strategiset kalustohankinnat, vartiolaivojen ja lentävän kaluston osalta tulee turvata operatiivisen suorituskyvyn varmentamiseksi. Suorituskykyjen turvaamisen tulee olla prioriteetti, jotta sopeuttamistoimien aiheuttama merkittävä vaje operatiivisessa suorituskyvyssä saadaan korjattua.