Siirry sisältöön

Sopimista, ei sanelua

28.6.2022
Mika Ylönen

Upseeriliitto on tehnyt esityksen puolustusministeriölle palvelussuhteen ehtojen neuvottelemiseksi. Esitys koskee Naton esikuntatehtäviin nimettävien upseereiden palvelussuhteen ehtoja sekä toisaalta kotimaassa kriisiajan reservistä avoimiin lisätehtäviin rekrytoitavien upseereiden palkkausta.

Työnantaja on halunnut valmistella kaiken itse ilman asioiden yhteistä käsittelyä ja sopimista. Yksipuolinen sanelu ei toimi, asioista on neuvoteltava ja sovittava.

Nato tulee, mutta ehdot on neuvottelematta.

Kadettiupseerit jäävät jälkeen sotilasarvoissa kotimaassa, mutta Natossa ei voida asiaa hoitaa niin kuin olemme tottuneet hoitamaan ongelman kriisinhallinnassa eli antamalla palvelusarvo määräajaksi. Haasteet on selätettävä ennen kuin niistä tulee ongelmia. Haluamme olla mukana tukemassa rekrytointia ja hyvää työnantajakuvaa.

Ulkoministeriöllä palvelussuhteen ehdot on rakennettu useamman vuoden ulkomailla työskentelyä varten. Puolustusvoimien henkilöstöön täytyy jatkossa soveltaa vastaavia ehtoja. Ero ei saa olla virkapuvussa eikä siinä, minkä ministeriön hallinnonalalla työskennellään. Elämme vuotta 2022 ja sotilaiden työn alennusmyynti ei kuulu enää kuvioon.

Käsityksemme mukaan Ruotsissa kaikilla valtion virkamiehillä on yhteiset ehdot ulkomaan tehtäviin liittyen. Kesäisenä kevennyksenä toivon, että Suomessakin ehdot yhdenmukaistetaan, mutta ei Puolustusministeriön ehtojen perusteella 😊.

Evp-upseereita tarvitaan nyt, mutta palkkausperusteet on laitettava kuntoon.

Kriisiajan reserviä on voitu ylläpitää Suomessa sotilaseläkejärjestelmän kautta. Ilman riittävää sopivan ikäistä reserviä emme voisi palkata lisähenkilöstöä juuri nyt tarpeellisiin aukkoihin. Tämänhetkinen kriisi Euroopassa loi tilanteen valmiuden kohottamisen tarpeeseen. On hyvä, että meillä on käytettävissä sotilaseläkkeellä olevia upseereita, kriisiajan reserviä.

Mutta jälleen kerran kysymys on palvelussuhteen ehdoista, tällä kertaa palkkauksesta. On siis oikein, että eroamisiän saavuttaneita upseereita palkataan siviilivirkoihin. On väärin, että upseereiden tehtäviä ei kuvata ja arvioida oikein.

Upseerit palkataan tekemään upseerikoulutusta edellyttävää tehtävää, siis sotilaan tehtävää. Kuinka ihmeessä voidaan ottaa käyttöön tehtävien kuvaaminen ja arvioiminen ESJA- järjestelmällä, jota ei ole tehty upseeritehtävien arvioimiseen. Seurauksena on huomattava alipalkkaus. Jokaisen työntekijän on saatava työstään oikea palkka, niin evp- upseereidenkin. Tällaisella kikkailulla on lyhyet jäljet. Viesti kentältä on ollut selvä, palkkausperusteet on uusittava.

  • Esityksemme on, että tehtävät kuvataan JSA- arviointimenetelmällä, jolloin tehtävänhoitajan tehtävässä vaadittava koulutus- ja kokemustaso huomioidaan oikein
  • Toinen mahdollinen vaihtoehtona se, että tehtävät kuvataan muille kuin upseereille tarkoitetun järjestelmän perusteilla ja sen jälkeen tehtävää verrataan vastaavaan JSA- tehtävään ja määritetään lopuksi JSA:ta vastaava euromääräinen palkka

Henkilöstön asioiden hoitamisessa on päästävä eroon tapauskohtaisista määrittelyistä sekä ratkaisuista ja otettava käyttöön yhteisesti hyväksytyt perusteet. Silloin ei tarvitse säätää ja kikkailla. Nyt paniikkitäytöissä maksetaan “rekrytointilisää” hatusta vedetyin perustein.

Olen tässä kevään aikana miettinyt, että tulisiko esimerkiksi terveydenhuoltoalalla hammaslääkäri eläkkeeltä töihin muulla, esimerkiksi hammashoitajan palkkausjärjestelmän perustein? Tai opettaja koulunkäyntiavustajan palkalla?

Upseeriliitto edustaa jäseniään, myös palkkausasioissa. Nyt se on estetty, arviointeihin ei päästetä upseereiden luottamusmiehiä. Tämä on herättänyt tyrmistyksen sekä kentällä, että Upseeriliiton hallituksessa. Ulospääsytie ongelmasta on se, että palkkaus määritetään oikein perustein, esityksemme mukaisesti. Upseeriliitto edustaa jäsentään, ei kukaan muu.

Neuvottelut on sovittu päivämäärälle 30.8. Esitimme neuvottelujen käynnistämistä jo kesäkuun aikana. Toivottavasti ajan siirto mahdollistaa valmistautumisen jo ensimmäiseen tapaamiseen. Upseeriliitolla on asialista perusteluineen valmiina. Kiitos siitä jäsenistölle, joka on pitänyt meidät ajan tasalla.

Mika Ylönen

Mika Ylönen on majuri ja Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö.