Siirry sisältöön

Uutiset

Sotilaat tarvitsevat suojakseen uudistetun työaikalain

13.9.2021

Afganistan-pelastusoperaatio osoitti koulutettujen ja työhönsä sitoutuvien sotilaiden tarpeen. Myös valtioneuvoston Puolustusselonteko 2021 mukaan Suomen on pystyttävä tulevaisuudessa reagoimaan kansainvälisen yhteistyön laajenemiseen ja vaativiin kriisinhallintatehtäviin.

Samalla toimintaympäristö on muuttunut haasteellisemmaksi, joten vaativiin tehtäviin tarvitaan osaavia sotilaita. Heidän tehtävänsä kansainvälisisissä operaatioissa ovat niin fyysisesti kuin henkisestikin uuvuttavia.

On huolehdittava palautumisesta niin kriisinhallintatehtävien kuin kotimaankin työtehtävien osalta. Ammattisotilaan työpäivä on rauhan ajan sotaharjoituksissakin 16-20 tuntia vuorokaudessa.

Henkilöstökyselyissä tulee selvästi ilmi työssäjaksamisen ongelmat, jotka johtuvat riittämättömästä lepoajasta harjoitusten jälkeen.

Keväällä 2021 tehdyssä jäsenkyselyssä tuli ilmi, että fyysisesti ja henkisesti vaativasta työstä palautuminen kestää 24-48 tuntia.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että vaalikaudella kiinnitetään erityistä huomiota Puolustusvoimien henkilöstön hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Kaikki henkilöstöjärjestöt, jotka edustavat sotilaita ja siviilejä, ovat vedonneet puolustusministeri Antti Kaikkoseen (kesk.) työaikasuojelun parantamiseksi.

Maamme puolustuskyky on turvattava, joten niin päättäjien kuin Puolustusvoimienkin on kannettava vastuunsa henkilöstön jaksamisesta. On siis tartuttava toimeen ja uudistettava vuodelta 1970 peräisin oleva työaikalaki.