Siirry sisältöön

Sotilasjärjestöt esittävät parran ja viiksien sallimista sotilaille

2.11.2023

Aliupseeriliitto, Päällystöliitto, Rajaturvallisuusunioni ja Upseeriliitto esittävät, että parta ja viikset sallitaan Puolustusvoimissa sekä Rajavartiolaitoksessa työskenteleville sotilaille. Yhteisen kannanoton mukaan muutos merkitsisi nykyaikaan ja useiden Nato-maiden käytäntöön siirtymistä.

Sotilailla on oltava samat mahdollisuudet ilmaista itseään ulkonäön osalta kuin siviilihenkilöilläkin. Yleisen palvelusohjesäännön muuttaminen partojen ja viiksien sallimiseksi edistää tasa-arvoa, yksilön identiteettiä ja mukautumista ajan henkeen.

-Kyse on myös yhdenvertaisuudesta; esimerkiksi reserviläisiltä ei kielletä partaa kertausharjoituksissa. Parrakkuus ei estä sotilaan palvelusta; vain harvoissa rauhan ajan tehtävissä parralla ja viiksillä on tosiasiallista vaaraa tai haittaa. Ulkonäkö ei vaikuta kykyyn suorittaa sotilastehtäviä, muistuttavat Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkka, Päällystöliiton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen, Rajaturvallisuusunionin puheenjohtaja Erkki Hirvonsalo ja Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

Pääesikunta aloittaa yleisen palvelusohjesäännön päivityksen

Tasa-arvovaltuutettu muistuttaa lausunnossaan, että tasa-arvolain mukaisia perusteita sukupuolten erilaiseen kohteluun ei enää ole.

Pääesikunta toteaa vastauksessaan, että muutokselle ei tunnisteta koulutuksellisia tai palvelusturvallisuuteen liittyviä esteitä nykyisten määräysten yhdenmukaistamiseksi.

-Yhdenmukaistamisella olisi positiivisia vaikutuksia miesten palvelusmotivaatioon ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Yleisen palvelusohjesäännön päivitystarpeita on tunnistettu. Päivitys käynnistetään vuonna 2024, ja mahdolliset muutokset tehtäisiin tässä yhteydessä, vastataan Pääesikunnasta.

Pohjoismaissa ja useissa Nato-maissa parta ja viikset sallitaan

Myös kansainvälinen käytäntö puoltaa muutosta. Pohjoismaissa ja useissa Useissa Nato-maissa sallitaan partojen ja viiksien pitäminen, kunhan ne eivät vaaranna turvallisuutta tai ammatillista toimintakykyä.

Tarkat säännöt voivat vaihdella eri aselajien ja yksiköiden välillä, ja ne voivat myös muuttua ajan myötä.

Ruotsi: Ruotsin puolustusvoimat sallivat yleensä partojen pitämisen, mutta niiden tulee olla siistejä ja huoliteltuja.

Norja: Norjan puolustusvoimat ovat yleensä sallineet partojen pitämisen, mutta niiden on oltava siistit ja huolitellut.

Tanska: Tanskan puolustusvoimat ovat myös yleensä sallineet partojen pitämisen, kunhan ne ovat siistit ja huolitellut.

Viro: Viron puolustusvoimissa parta on sallittu, perusteluna ollut tasa-arvoisuus henkilöstöllä, varusmiehillä ja reserviläisillä. Parran, viiksien ja hiusten pituus on ohjeistettu.

Alankomaat: Alankomaissa partojen ja viiksien salliminen on yleisesti hyväksytty, mutta ne on pidettävä siisteinä.

Ranska: Ranskan puolustusvoimat ovat yleensä sallineet partojen pitämisen, mutta niiden on oltava siistit ja huolitellut.

Yhdysvallat: Yhdysvalloissa sotilailla on yleensä sallittua pitää partaa, mutta sen on oltava siisti ja huoliteltu, eikä se saa häiritä kypärän tai suojavarusteiden käyttöä.

Iso-Britannia: Isossa-Britanniassa partojen salliminen on usein säädelty tarkoin, ja ne saavat olla vain tietyssä pituudessa ja huolitellussa kunnossa.

Lisätietoja:
Ville Viita, puheenjohtaja, Upseeriliitto
viita@upseeriliitto.fi, p. 044 501 0378