Siirry sisältöön

Vuoden upseeri muistuttaa Puolustusvoimien helikopteriohjaajien sitouttamisen tärkeydestä

24.8.2021

Vuoden upseeriksi valittu everstiluutnantti Kimmo Nordberg on tunnustuksesta nöyrän ylpeä, sillä työkavereista löytyy useita ammattitaitoisia ja ahkeria upseereja. Nordberg työskentelee Maavoimien ilmailun päällikkönä Maavoimien esikunnassa sekä ylläpitää helikopteriohjaajan kelpoisuuttaan Utin jääkärirykmentissä. Jotta taitavia lentäjiä on työkavereina jatkossakin, helikopteriohjaajat olisi sitoutettava jatkamaan uraansa Puolustusvoimissa.

Helikopteriohjaajia tarvitaan Puolustusvoimien lisäksi muun muassa lääkärihelikopteritoiminnassa, joka on siirtynyt valtio-omisteiseksi. Helikopterit eivät nouse ilmaan ilman korkeasti koulutettuja ohjaajia, joten heidän rekrytointinsa kiinnostaa myös siviilipuolta. Houkuttimena ovat kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot.

”Ohjaajaresurssin on jakauduttava järkevästi, jotta niin Maavoimien ilmailu kuin lääkärihelikopteritoimintakin ovat toimintakykyisiä. Eräs ratkaisu uhkaavaan resurssivajeeseen voisi olla valtiollinen koulutusjärjestelmä, jolla varmistetaan riittävä ohjaajakapasiteetti kaikkien valtiollisten operaattorien tarpeisiin. Lisäksi mahdollinen siirtyminen Puolustusvoimista siviilipuolelle pitää olla hallittua ja tapahtua eläköitymisen kautta”, sanoo Kimmo Nordberg.

Lentäjiä motivoi ja sitouttaa monipuolinen työnkuva

Nordbergille ura Puolustusvoimissa on tarjonnut unelman toteutumisen elämän mittaisessa seikkailussa.

”Työnkuva, mahdollisuus kouluttautua ja kulkea eteenpäin urapolullaan sekä hyvä johtaminen ja työpaikan henki motivoivat ja sitouttavat parhaiten. Jokaisen työntekijän on tunnettava, että juuri hän ja hänen työpanoksensa ovat tärkeitä.”

Nordberg työskentelee Maavoimien ilmailun päällikkönä Maavoimien esikunnassa. Aselaji on Puolustusvoimien mittakaavassa marginaalinen, mutta merkittävä osa maanpuolustuksen kokonaisuutta, sillä helikopterijärjestelmällä tuetaan kaikkia puolustushaaroja.

”Valmistuin päivälleen 20 vuotta sitten kadettikurssilta ja ensimmäiseltä helikopterilinjalta. Pääsin mukaan kehittämään helikopteritoimintaa uuden kaluston myötä. Aselaji on kehittynyt valtavasti, helikopterijärjestelmä on vakiinnuttanut paikkansa ja sitä käytetään tehokkaasti niin Puolustusvoimien kuin muun yhteiskunnan tukena.”

Vuoden upseerin valitsee Upseeriliiton hallitus, jonka varajäsen Kimmo Nordberg on. Lisäksi hän on Ilmavoimien Lentäjäyhdistyksen varapuheenjohtaja.

”Luottamustehtävät ovat aitiopaikkoja vaikuttaa siihen, että upseerien työsuhteiden ehdot ja sitä kautta henkilöstöresurssit ovat parhaat mahdolliset. Ratkaisukeskeinen asenne työnantajan ja -tekijän välillä hyödyttää molempia, sillä sujuva yhteistyö rakentaa suorituskyvyltään vahvempaa maanpuolustusta”, muistuttaa Vuoden upseeri everstiluutnantti Kimmo Nordberg.

Lisätietoja:

Everstiluutnantti Kimmo Nordberg

kimmo.nordberg@gmail.com, p. 0299 410 508

Puheenjohtaja Ville Viita, Upseeriliitto

viita@upseeriliitto.fi p. 044 501 0378