Siirry sisältöön

Työhyvinvointi ja työaikasuojelu otettava otettava osaksi talous- ja työllisyystoimia

13.10.2021

Akava jäsenliittoineen aloittaa Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeen, jolla tuodaan esille työkyvyttömyyden kustannuksia sekä esitetään konkreettisia ratkaisuja työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi.

Upseeriliiton jäsenet voivat allekirjoittaa tavoitteet, sillä työssäjaksamiseen ja työstä palautumiseen kaivataan muutoksia ripeästi.

-Tutkimuksemme mukaan palautuminen sotaharjoituksesta kestää useamman päivän. Henkilöstölle on turvattava riittävä lepo ja jaksaminen, vaatii Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

Uusi työaikalaki ja henkilöstön riittävä määrä avaimet työhyvinvoinnin parantamiseen

Akava muistuttaa, että työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukeminen edellyttävät konkreettisia ratkaisuja ja lainsäädäntöuudistuksia. Myös Upseeriliitto on esittänyt, miten upseerien työssäjaksamista voidaan tukea.

Tarvitaan tasa-arvoa työaikalakiin, sillä Puolustusvoimien henkilöstö unohdettiin, kun viime vuonna uudistettiin yleistä työaikalakia.

On korkea aika saada myös Puolustusvoimien työaikalaki vastaamaan nykyajan työelämän vaatimuksia”, toteaa Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry:n puheenjohtaja Aki Pöyry.

-Henkilöstön jaksamisen varmistaminen lakitasoisen työaikasuojelun turvin on välttämätöntä, jotta taataan Puolustusvoimien henkilöstön toimintakyky myös tulevaisuudessa, muistuttaa myös Konepäällystöliiton lakimies Riku Muurinen.

Jaksamisen ja palautumisen ongelmat johtuvat vanhentuneen työaikalain lisäksi riittämättömästä henkilöstön määrästä.

Tutustu Akavan Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeeseen, jossa Akavan lisäksi mukana ovat Aalto-yliopisto, Eläketurvakeskus, Kela, Keva, Mieli ry, Sitra, THL ja Työterveyslaitos.