Siirry sisältöön

Työhyvinvointia vahvistetaan henkilöstöä arvostavalla johtamisella

21.1.2022

Työkyvyn ylläpito vaatii henkilöstön työhyvinvoinnin ottamista osaksi työpaikan kulttuuria sekä johtamisen ja toiminnan arviointia. Myös ennakointi on tärkeää, sillä kiire ja työn liian suuri määrä kuormittavat huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa kuin ongelmat alkavat näkyä uupumisena ja sairauspoissaoloina.

Kiirettä ja jaksamisen ongelmia pitää torjua huolehtimalla riittävästä työn tauotuksesta ja palautumisesta, kirjoittaa Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala Työkyvyn tukeminen osaksi jokaisen työpaikan kulttuuria -blogissaan. Palautumisen ja työaikasuojelun tärkeyttä painottaa myös Upseeriliitto vaikuttamistyössään.

Työssäjaksaminen on heikentynyt, sillä tehtävien määrä on lisääntynyt merkittävästi, mutta upseerien määrä ei. Viime keväänä tehdyssä jäsenkyselyssä tuli ilmi, että fyysisesti ja henkisesti vaativasta työstä palautuminen kestää 24-48 tuntia.

Puolustusvoimien vanhentunut työaikalaki vaatii korjaamista, sillä palautumiselle ei jää riittävästi aikaa.

Lainsäädännön muutoksia esittää myös Akava, sillä työuupumus voi johtaa mielenterveyden ongelmiin. Ne puolestaan kuormittavat merkittävästi yksilöitä ja yhteiskuntaa. Akava ehdottaakin useita lainsäädäntömuutoksia ja työterveyshuollon palvelujen laajentamista työkyvyn ja mielenterveyden edistämiseksi.

Tutustu Akavan vaatimuksiin ja toimiin työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Työkyky ja mielenterveys -verkkolähetys

Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hanke