Siirry sisältöön

Jäsenuutiset

Työkuorman kasvu koettelee myös Rajavartiolaitoksen upseerien jaksamista

21.9.2022
Aki Järvinen

Rajavartiolaitoksessa on eletty muun maailman rinnalla poikkeavissa olosuhteissa, jotka ovat vaatineet henkilöstöltä venymistä. Maailman turvallisuustilanteen muutos ja sitä edeltävä ja edelleen taustalla yhteiskuntaan vaikuttava ja jatkuva koronapandemia on ollut myös omiaan asettamaan Rajavartiolaitoksen henkilöstölle työpainetta ja merkittävää työkuorman kasvamista.

Työkuorman kasvu näkyy erityisesti tiettyjä Rajavartiolaitoksen toimintoja koskevana painolastina. Työssä jaksaminen ja erityisesti työyhteisön sisällä tapahtuva huolehtiminen henkilöstön jaksamisesta on entistä korostuneemmassa roolissa.

Pitäkää huoli itsestänne ja työkavereistanne! Oman jaksamisen tarkastelu ja itsestään huolehtiminen ei ole heikkoutta.

Tilanteeseen mukautuminen, toimintojen kehittäminen ja siihen liittyvä resurssointi on Rajavartiolaitoksessa entistä näkyvämmässä roolissa.Siihen on otettava kantaa myös upseereiden määrän turvaamisen osalta.

Evp-upseerien palkkaus on vain väliaikainen laastariratkaisu

Operatiivista ja lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen vaatii hyvien työskentelyvälineiden lisäksi myös henkilöstöresursseja. Näitä resursseja kutsutaan virassa oleviksi rajaupseereiksi.

EVP-palkatut upseerit tuovat apua hallintoyksiköiden arkeen ja työkuormaan, mutta loppujen lopuksi kyseessä on vain laastariratkaisu.

Varoittavia esimerkkejä asiasta on havaittavissa jo Puolustusvoimien puolella. Johtaminen ja sen edellytykset tulee turvata Rajavartiolaitoksessa kaikilla tasoilla.

Etätyötä voi tehdä aiempaa useammin

Rajavartiolaitoksen etätyötä koskeva ”uusi” ohjeistus on otettu käyttöön. Etätyön määrä on laajentunut enimmillään 80 prosenttiin kolmiviikkoisjaksossa (12 päivää). Työtehtävien salliessa etätyöllä lisätään työn tekemisen joustavuutta, parannetaan työn tuottavuutta. Etätyöllä tuetaan myös työhyvinvointia sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Etätyösopimuksen mukaiset etätyöpäivät eivät vähennä virkamiehen mahdollisuutta hajatyöpäivien käyttöön.

Haastan kaikki esimiehet talkoisiin ja tarkastelemaan omaa johtamistaan ja joustavien työaikamuotojen käyttöä sekä etätyötä omassa työyhteisössään.

Nyt on aika ottaa Rajavartiolaitoksen etätyösopimus ja sen mukanaan tuovat mahdollisuudet täysimääräiseen käyttöön. Jatketaan yhdessä koronapandemian ja kahden vuoden laajennetun etätyönaikana saatujen hyvien käytänteiden jalkauttamista.

Aki Järvinen

Kapteeni Aki Järvinen on Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies.