Siirry sisältöön

Upseeriliitto eivätkä sen jäsenet osallistu Akavan ulosmarssiin

23.1.2024

Upseeriliitto on Akavan jäsen, mutta se ei osallistu ulosmarssiin. Upseeriliiton jäsenet ovat pääosin virkamiehiä, joten upseerit eivät voi osallistua poliittiseen työtaistelutoimeen.

Virkamiesten on noudatettava virkaehtosopimuksen kirjausta, jonka mukaan poliittinen työtaistelutoimi ei ole mahdollinen.

Myöskään työsopimussuhteessa olevat Upseeriliiton jäsenet, joita ovat muun muassa osa evp-upseereista (eronnut vakinaisesta palveluksesta), eivät osallistu ulosmarssiin.

Akava ilmoitti 22. tammikuuta ulosmarsseja pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella sekä osin muilla paikkakunnilla 6. helmikuuta kello 14–16. Akavan mukaan neuvottelut maan hallituksen hallitusohjelmaansa kirjaamista työelämän heikennyksistä eivät ole edenneet toivotulla tavalla.

Akavan ulosmarssi on poliittinen työtaistelutoimi, mikä tarkoittaa, että päätökset koskevat vain työsuhteista henkilöstöä.

Virkamiesten osallistuminen poliittisiin työtaistelutoimiin on lain vastaista ja siksi heidät on rajattu ulos näistä työtaistelutoimista.