Siirry sisältöön

Upseeripulaa voidaan helpottaa – kolmen upseerin malli

11.4.2019
Mika Ylönen

Upseeriliitto on tuonut esiin upseeripulan. Se on todellinen. Asiasta on käyty keskustelua vahvasti jo vuoden 2018 aikana. Upseerikoulutuksen aloitusvahvuutta on lisättävä, se on kestävä, mutta hidas tie. Se on kuitenkin välttämätöntä. 605 henkilön lisätarve Puolustusvoimiin on paljon enemmän. Mutta toki 605 auttaa, mikäli upseereiden määrää kyetään lisäämään huomattavasti.                            

Upseerit upseeritehtäviin – ”kolmen upseerin malli”

Nykyinen upseerimäärä tulee jakaa järkevästi. Aloitetaan uudelleenjärjestely uran aloitustehtävistä.

Perusyksikössä tarvitaan maksimissaan kolme upseeria. Kadettikoulusta valmistuttuaan upseeri työskentelisi jatkossa nk. kolmosupseerina johtaen saapumiserän johtajana yksikön päivittäistä koulutustoimintaa esimiehinään yksikön päällikkö ja varapäällikkö.

Kun meillä on samanaikaisesti täyttämättä satoja upseeritasoisia tehtäviä, miksi sidomme korkeasti koulutettuja upseereita rivikouluttajan tehtäviin. Erittäin tärkeitä tehtäviä ovat nekin, mutta kun ja jos priorisointia tarvitaan, se pitää tehdä. Pelko pois ja upseerit ylöspäin koulutusta vastaaviin tehtäviin.

Toimenpiteet on aloitettava nyt eikä ensi vuonna

1980- ja 1990 luvuilla valmistuneet upseerit muistavat löytäneensä itsensä varapäällikön tehtävästä. Ja hyvin onnistuivat tehtävissään. Eihän nykyajan nuoret upseerit ole yhtään sen huonompia, päinvastoin! Tässä asia pitää nyt vaan alkaa toimimaan, ihmiset palavat loppuun ja jo nyt joukkoyksikön komentajatasoisiin tehtäviin ei ole sijoittaa yleisesikuntaupseereita. Pula on akuutti ja pahenemaan päin.

”Upseerin aloitustehtävä voi olla esimerkiksi yksikön varapäällikkö.
Nykyiset nuoret upseerit ovat valmiuksiltaan meitä vanhempia parempia.”

Mika Ylönen

Mika Ylönen on majuri ja Upseeriliiton edunvalvontapäällikkö.