Siirry sisältöön

Jäsenuutiset

Valtion virka- ja työehtosopimus nostaa palkkoja 6 prosenttia, lisäksi maksetaan kertaerä

23.2.2023

Pääsopijajärjestöjen JUKOn, PROn ja JHL:n halinnot ovat hyväksyneet valtion virka- ja työehtosopimuksen. VES-neuvottelut olivat vaikeat, mutta sopimus saatiin taistelun jälkeen myös valtion työntekijöille. Upseeriliitto kiittää JUKOn neuvottelijoita Jonne Rinnettä ja Markku Kojoa pitkästä ja sitkeästä neuvottelusta.

Palkankorotusten kustannusvaikutus on 6 prosenttia ja kertaerän 1 prosentti työvoimakustannuksista. Upseeriliiton tavoite virastoerästä saavutettiin. Sopimusteksteihin tuli parannuksia, mutta pettymys on, ettei kirjausta paikkariippumattomasta työstä saatu teksteihin.

Sopimuskausi on voimassa 1.3.2023 – 28.2.2025.

Palkankorotukset

Yleiskorotus: 1.5.2023 alkaen 3,50 % ja 1.3.2024 2,0 %.

Kertaerä: 12,2 % kuukausipalkasta, vähintään 500 €. Maksetaan huhtikuussa 2023.

– Valtion virkamiesten palkan kilpailukyky on väistämättä seuraavan kierroksen fokuksessa. Emme voi jäädä jälkeen yksityisen sektorin palkkakehityksestä. Siksi on tärkeää, että palkkatilastointityötä tehdään sopimuskauden aikana tosissaan, painottaa edunvalvontapäällikkö Mika Ylönen.

Virastoerä 1.3.2024

Virastojen omiin neuvotteluihin on varattu vähintään 0,5 prosentin erä, jota voidaan sopimusosapuolten yhteisellä päätöksellä kasvattaa 1,5 prosenttiin asti.

0,50 %:n ylittävä virastoerä vähentää 1.3.2024 yleiskorotusta.

Virastoerä on neuvoteltava 15.12.2023 mennessä.

Yhteisellä päätöksellä virastoerä voidaan siirtää kokonaisuudessaan yleiskorotukseksi.

Puolustuksen ja rajaturvallisuuden omien sopimusten kehittämiseksi on tärkeätä saada riittävän suuri virastoerä. Odotamme neuvottelumääräystä sekä neuvottelujen alkamista puolustusministeriön ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Ensin tulee kuitenkin saada valmiiksi paikalleen juuttuneet Nato-ehtojen neuvottelut, joilla alkaa olla jo kiire, muistuttaa neuvottelupäällikkö Kari Nousiainen.

Muutoksia sopimusteksteihin

Perhevapaan (ei-synnyttävien) palkallisten päivien määrä nousee 18:sta 32:een

Vuosiloman vaihtaminen rahaksi maksimissaan 5 päivän osalta jatkuu

Tilapäinen lapsen hoitovapaa nousee 10 vuodesta 12 vuoteen.

Hälytysraha nousee 70 euroon.

Matkapäiväkorvauksen laajennus arkipäiviin ulkomaille 55 euroa.

-Tärkein tekstitavoitteemme paikkariippumaton työ ei edennyt. Tämä on todella harmillinen asia, koska mobiilityötä tehdään yleisesti muualla yhteiskunnassa. Perhevapaan ratkaisu on hyvä, sanoo puheenjohtaja Ville Viita.