Siirry sisältöön

Uutiset

Yleisen palvelusohjesäännön päivitys alkaa ensi vuonna – pohdinnassa sotilaan ulkoasu

11.10.2023

Tasa-arvovaltuutettu ei näe enää perustetta naisten ja miesten erilaisille ulkonäkövaatimuksille Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa. Tasa-arvovaltuutettu pitää kuitenkin perusteltuna mahdollisuutta ottaa sotilaiden ulkoasuvaatimuksia määritettäessä huomioon kunkin tehtävän ulkoasulle asettamat vaatimukset.

Tasa-arvovaltuutetulta pyydetään säännöllisesti näkemystä asepalvelusta ja sotilasvirkoja koskeviin miesten ulkonäkövaatimuksiin, kerrotaan tasa-arvovaltuutetun lausunnossa. Tasa-arvovaltuutettu otti asian selvittääkseen omasta aloitteestaan, sillä sitä on tärkeää arvioida säännöllisesti yhteiskunnan kehittyessä.

Selvitys pyydettiin Rajavartiolaitokselta ja Puolustusvoimilta. Edellisen kerran asiaa on selvitetty vuonna 2006.

Tasa-arvovaltuutettu pitää tervetulleena sitä, että Pääesikunta on tunnistanut Yleisen palvelusohjesäännön muutostarpeen sekä hyvänä Pääesikunnan ilmoitusta siitä, että ohjeistusta on tarkoitus päivittää sukupuolia tasa-arvoisesti kohtelevaksi Yleisen palvelusohjesäännön laajemman päivityksen yhteydessä.

Sen sijaan tasa-arvovaltuutettu pitää perusteltuna mahdollisuutta ottaa sotilaiden ulkoasuvaatimuksia määritettäessä huomioon kunkin tehtävän ulkoasulle asettamat vaatimukset.

Puolustusvoimat käynnistää ensi vuonna palvelusohjesäännön päivityksen

Puolustusvoimien mukaan nykyisten määräysten on katsottu edistävän sukupuolten tasa-arvoa kannustamalla naisia vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamiseen. Pääesikunta ei kuitenkaan näe koulutuksellisia tai palvelusturvallisuuteen liittyviä esteitä nykyisten määräysten yhdenmukaistamiseksi.

Yhdenmukaistamisella olisi positiivisia vaikutuksia miesten palvelusmotivaatioon ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Yleisen palvelusohjesäännön päivitystarpeita on tunnistettu. Päivitys käynnistetään vuonna 2024, ja mahdolliset muutokset tehtäisiin tässä yhteydessä.

Rajavartiolaitos ei voi poiketa Yleisestä palvelusohjesäännöstä

Rajavartiolaitoksen mukaan on lainmukaista ja perusteltua, että sotilaat ovat keskenään samassa asemassa riippumatta siitä, palvelevatko he Puolustusvoimissa vai Rajavartiolaitoksessa.

Rajavartiolaitos katsoo, ettei sillä ole mahdollisuutta poiketa Yleisestä palvelusohjesäännöstä Rajavartiolaitoksen osalta. Puolustusvoimat vastaa Yleisen palvelusohjesäännön kehittämisestä.

Yleinen palvelusohjesääntö

Vuonna 2017 julkaistu Yleinen palvelusohjesääntö sisältää säännöksiä muun ohella sotilaan ulkoasusta.

 • Yleisen palvelusohjesäännön kohdan 90 mukaan miesten hiusten on oltava lyhyiksi ja siistiksi leikatut sekä kammatut.
 • Parta ja viikset on kielletty ja kasvojen alueen on oltava sileäksi ajeltu.
 • Pulisonkien alaraja ei saa ulottua korvakäytävän yläreunan alapuolelle.
 • Sotilasta ei voida käskeä ajattamaan siilitukkaa tai päätään kokonaan kaljuksi.
 • Kaikki erikoismallit, kuten ”iroeesi” ja kaikenlaiset hiuskuviot tai muuten huomiota herättävät hiusmallit ja leikkaukset ovat kiellettyjä epäsopivina.

Yleisen palvelusohjesäännön kohta 91 koskee naisten hiuksille asetettuja vaatimuksia.

 • Naisten hiusten pituutta ei rajoiteta.
 • Palveluksessa pitkät hiukset eivät kuitenkaan saa olla vapaana. Hiukset on pidettävä siististi kiinnitettynä päätä myötäillen siten, että niska jää paljaaksi ja hiukset mahtuvat päähineen alle eivätkä ne haittaa palvelusta.
 • Tietyissä tehtävissä naisten hiusten pituudelle tai käytettäville hiussoljille ja -pidikkeille voidaan asettaa erityisvaatimuksia työ- ja palvelusturvallisuuden varmistamiseksi.
 • Kaikkia sotilaita koskee Yleisen palvelusohjesäännön kohdan 92 kielto värjätä hiuksia räikeästi esimerkiksi shokkivärein tai neonvärein. Hiusten värjäyksen on oltava hillitty ja asiallinen sekä luonnollisen oloinen.
 • Samoin kaikki irtohiuslisät, hiuspidennykset ja -tuuhenteet sekä lisäkkeet ovat kiellettyjä, ellei niiden käytölle ole lääkinnällistä tarvetta.
 • Kynsien väri ja pituus sekä meikki eivät saa olla huomiota herättäviä.