Siirry sisältöön

Uutiset

Sopimusneuvottelut päätökseen Rajavartiolaitoksessa

23.5.2022
Aki Järvinen

Rajavartiolaitoksessa saavutettiin 24.5. neuvottelijoiden hyväksymä neuvottelutulos Rajavartiolaitoksen tarkentavaksi virkaehtosopimukseksi.

Neuvottelujen kohteena on ollut keskustason pääsopijaosapuolten jo hyväksymien sopimusmuutosten vieminen virastokohtaiseen sopimukseen. 

Keskustasolla saavutettu sopimus ei sisältänyt tänä vuonna virastokohtaisia järjestelyvaroja tarkentavan virkaehtosopimuksen kehittämiseen.

Järjestelyvarojen puute tarkoitti myös sitä, että nyt päättyneet virkaehtosopimusneuvottelut olivat kustannusneutraalit. 

Päättyneillä neuvotteluilla ei ole vaikusta ensi kuun alussa 1.6.2022 voimaan tulevaan yleiskorotukseen, joka nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia.

Parannuksia sopimukseen

Saavutettu sopimus sisältää teknisiä päivityksiä ja korjauksia itse virkaehtosopimukseen. Tärkeimpänä asiana sopimuksessa on kuitenkin merkittävä parannus koskien virkamiesten lisä- ja ylityökorvausten määräytymistä keskeytyneessä jaksossa.

  • Jatkossa keskeytyksen johtuessa virkamiehen sairaudesta, joka ei ole ollut tiedossa ennen työjakson alkua (yllättävä keskeytys), ei lisä- ja ylityökorvausta laskettaessa sovelleta suhteellisten työtuntinormien taulukoita tämän kolmen viikon jakson ajalta.
  • Keskeytyksen ajalta otetaan tällöin huomioon lisä- ja ylityökorvausta laskettaessa työssäoloajan veroiseksi ajaksi vahvistetun työvuoroluettelon mukainen aika.
  • Tällä sopimusmuutoksella poistetaan sairauspäiväinen aiheuttamat suunnitellun ja toteutuneen työajan väliset erot.
  • Muutos koskee Rajavartiolaitoksessa jakso- ja virastotyötä.

Sopimusmääräyksen muutos tulee voimaan 31.10.2022 alkavan työjakson alusta lukien.

Neuvottelijoiden hyväksymä neuvottelutulos odottaa vielä Valtiovarainministeriön tarkastusta ja hyväksyntää. 

Valtion virka- ja työehtosopimus

  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO hyväksyi maaliskuun alussa muiden pääneuvotteluosapuolten (JUKO, JHL ja Pro) kesken valtion uuden virka- ja työehtosopimuksen ajalle 1.3.2022–29.2.2024.
  • Sopimus on kaksivuotinen ja se noudattaa mallia 1 + 1 eli neuvottelut toisen vuoden palkkaratkaisun osalta on käytävä 21.12.2022 mennessä.
  • Keskustasolla sovitusti yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia kesäkuusta lukien.
  • Seuraavan vuoden korotuksesta henkilöstöjärjestöt ja Valtion työmarkkinalaitos neuvottelevat jouluun mennessä. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen toisen vuoden korotuksesta, sopimus on mahdollista irtisanoa ensimmäisen vuoden jälkeen.

Keskustasolla sovitut asiakokonaisuudet löytyvät kotisivujen Uutishuoneesta.

Aki Järvinen

Kapteeni Aki Järvinen on Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies.