Siirry sisältöön

Ihminen edellä on strateginen valinta

25.7.2022

Upseeriliitolla on ollut kevään ja kesän aikana onnistuneita päättäjien tapaamisia. Emme ole yhden puolueen liitto, vaan dialogi kaikkien kanssa on tärkeätä. Turvallisuutta koskevilla asioilla on nyt kysyntää, ja liiton esille nostamat teemat kiinnostavat eduskuntavaaleihin valmistautuvia puolueita.

Ensi syksyn budjettiriihessä on tärkeätä varmistaa Suomen puolustukselle ja rajaturvallisuudelle annetun tuen jatkuvuus vuosille 2023–2026. Budjettiriihen jälkeen katseet kääntyvät vaaleihin ja tulevaan hallitusohjelmaan.

Yhteistyömme keskusjärjestö Akavan kanssa on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina. Tästä on kiittäminen puheenjohtaja Sture Fjäderia. Hän on uudistanut Akavan vaikuttamisen oikeaan suuntaan. Akavan puheenjohtaja vaihtuu syksyllä. Toivon, että vaikuttaminen ja turvallisuuden asiat ovat tulevalle puheenjohtajalle yhtä tärkeitä kuin Sturelle.

Akavan hallitusohjelmatavoitteiden yksi keskeinen teema on turvallisuus. Tavoitteet ovat konkreettisia:

  • Turvataan sotilaallinen maanpuolustuskyky lisäämällä ennakoivasti Puolustusvoimien resursseja.
  • Henkilöstön osalta on keskityttävä määrään, osaamiseen ja jaksamiseen. Puolustusvoimien henkilöstön lisätarve on tuhat työntekijää, joista viisisataa on upseereita.
  • Jaksamisen parantamiseksi on uudistettava pikaisesti Puolustusvoimien työaikalaki.
  • Rajavartiolaitoksen henkilöstöresursseista on myös huolehdittava pitkäjänteisesti.

Akava haluaa edistää hallitusohjelmassa myös työn tekemisen tapoja. Akava esittää, että työntekijän oikeus osittaiseen etätyöhön paikkariippumattomasti säädetään lakiin tilanteissa, joissa työtehtävät sen sallivat ja se ei aiheuta kohtuutonta haittaa työnantajan toiminnalle. Etätyön määrästä ja toimintaohjeista voitaisiin sopia työpaikkakohtaisesti.

Mielestäni esitykset ovat erittäin hyviä, realistisia ja upseereille sopivia tavoitteita.

Puolustusvoimien henkilöstöstrategia (HESTRA) on myös käsittelyssä syksyllä. Henkilöstön määrään, laatuun ja suuntautumiseen vaikuttavat turvallisuusympäristön muutos ja voimakas kansainvälistyminen. Strategiapaperissa on tärkeätä määrittää henkilöstöjärjestelmälle tavoitteet ja loppuasetelma.

Pohdiskelin mikä voisi olla liiton näkemysten kantava teema HESTRA:ssa. Kun yhdistämme Puolustusvoimien henkilöstön aseman, sen vahvan me-hengen ja nykyajan taistelukentän sekä työelämän vaatimukset, niin strategiseksi sanaksi muodostui minulle henkilöstöpositiivisuus.

Henkilöstöpositiivisuus on sitä, että päätöksiä tehdessä etusijalla ovat ihmiset.

Puolustusvoimat on saanut viime vuosina hyvin materiaalista ja toiminnallista tukea. Nyt on aika keskittyä henkilöstöön. Strategian lisäksi tarvitaan kehittämisohjelma, jossa henkilöstöpositiivisuus näkyy käytännön uudistuksina.

Sanojen lisäksi tarvitsemme tekoja. Tiedämme, että uusien upseerien rekrytoinnin tärkein vaikuttaja on perusyksikön henkilöstö. Kun asiat ovat kunnossa kentällä, niin saamme parhaimman aineksen myös Kadettikouluun.

Näin henkilöpositiivisuus määritellään Yhdysvalloissa ja Ruotsissa:

People are the United States Army’s greatest strength and most important weapon system, and it is because of our people – our Soldiers, Families, Army Civilians, veteran Soldiers for Life, and retirees – that we were ready to respond to each of these crises.

By prioritizing people first, the Army is signaling that investing resources in our people initiatives is the most effective way to accomplish our constant mission – to deploy, fight, and win our nation’s wars by providing ready, prompt, and sustained land dominance by Army forces across the full spectrum of conflict as part of the Joint Force.Gen. James. C. McConville, US Army Chief of Staff

Utan människor inget försvar – försvara försvaret!

Sveriges försvar består av människor. Människor som förväntas offra mycket – i värsta fall sina liv – i försvaret av vårt land. Ordförande Lars Fresker, Officersförbundet

Ihminen edellä. Vahva maanpuolustustahtomme ja sotilaat ovat kääntäneet sodat aina voitoksemme. Niin on myös tänä päivänä. Ukrainan sota on näyttänyt meille, kuinka tärkeätä on panostaa ammattisotilaisiin ja reserviläisiin jo rauhan aikana.

Henkilöstöpositiivisuus tulee näkyä Puolustusvoimien jokaisella tasolla.

People first. Utan människor inget försvar. Ihminen edellä.