Siirry sisältöön

Nato-tehtävien palvelussuhteen ehtoja koetellaan nyt käytännössä

28.5.2024

Naton komentorakenteessa työskentelevien palkoista ja työajoista sovittiin vuoden alussa, nyt on vuorossa sopimuksen tarkastelu ja kehittäminen. Ensimmäisten kokemusten perusteella ylitöiden tasoittaminen ei onnistu sovitun mukaisesti. Uusi palkkausmalli ei puolestaan sovi Natossa tehtävään operatiiviseen työhön.  

Suomalaisten työmoraali ja työn imu ovat korkealla Nato-tehtävissä. Tämän totesivat Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita, varapuheenjohtaja Janne Rautakorpi ja edunvalvontapäällikkö Mika Ylönen vieraillessaan toukokuussa Naton päämajassa Brysselissä sekä Nato-joukkojen Euroopan komentokeskuksessa SHAPEssa Belgian Monsissa.

Upseeriliitto vieraili Nato-joukkojen Euroopan komentokeskuksessa SHAPEssa Belgian Monsissa. Liittoa edustivat (vasemmalta oikealle) edunvalvontapäällikkö Mika Ylönen, varapuheenjohtaja Janne Rautakorpi ja puheenjohtaja Ville Viita. Vierailua isännöi Suomen sotilasedustaja, eversti Petteri Kajanmaa (toinen oik.).

Vierailulla tavattiin Upseeriliiton jäseniä, sillä ulkomaan tehtävien palvelussuhteen ehtojen kehittämisessä on tärkeää kuulla kansainvälisissä tehtävissä olevien suomalaisupseerien kokemuksia. 

– Jäsenten tapaamiset ovat tärkeitä tilannekuvan ja -ymmärryksen muodostamiseksi. Kokoamme ja kerromme kentän kokemukset ja tunnot. Tilannekuvamme myös täydentyy jatkuvasti, kertoo Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

Nato-tehtävät ovat vaativia asiantuntijatehtäviä. Kansallisissa tehtävissä on erityinen vastuu tuoda esille kansallinen näkökulma ja valmistella asiat laaja-alaisesti kotimaan päätöksentekoa varten. 

Kertynyttä ylityötä vaikea tasoittaa

Naton ja EU:n sotilastehtävissä työaika 09.00–17.00 ei aina toteudu. Vaativissa kansallisissa asiantuntijatehtävissä tehdään töitä kokousten aikataulujen mukaan. Työryhmiä on paljon ja vastuullinen työ tarvitsee joustamista. Työaika menee monesti yli normaalin esikunta-ajan.

Komentorakenteessa palvelevilla on operatiivisen työn luonteesta johtuen päivystyksiä, harjoituksia ja meripalvelua. Uudessa komennettujen virkamiesten palkkausratkaisussa kaikki tämä työ leivottiin niin sanotusti sisään kuukausittaiseen palkkaukseen. Komennettujen palkkaussopimukseen luotiin mahdollisuus tasoittaa kertynyt ylityö kahden kuukauden aikana.

Ensimmäisten palautteiden mukaan tehdyn työn tasoittaminen ei onnistu.

Syitä on useita: Työtehtävissä ollaan osastoittain ja sektoreittain myös valmiudessa. Operatiivisia suunnitelmia testataan harjoituksissa. Nopeita suunnittelutehtäviä varten perustetaan omia uusia, määräaikaisia tiimejä. Työajan tasoittaminen päivystyksistä, harjoituksista ja meripalveluksesta koetaan myös ongelmana.

Esikuntatyö on tiimityötä ja yhdessä tekeminen kärsii, jos yksi jäsen on pois. Omat työtehtävät kasaantuvat vapaiden aikana. Kansallisia velvoitteita täytetään työpäivän päätyttyä. 

Operatiivisen työn luonne sovitettava sopimuksiin

Kansallisissa vaativissa asiantuntijatehtävissä on tarkennettavaa niin ikään tehtävien palkkauksen osalta. Nato-jäsenyyden alussa ei voitu tietää kaikkea. Nyt opetellaan prosesseja ja saadaan lisää tietoa, kuinka päätöksenteko ja kannanmuodostus etenevät. Suomi saa kokemuksia myös komentorakenteesta tulevien vuosien aikana.

Riskinä on, sopiiko uusi komentorakenteen palkkausmalli Natossa tehtävään työhön.

Keskustelua herättää myös samasta työstä sama palkka -periaate. Jos tehtävän palkkaus määräytyy kotimaan sotilasarvon mukaisesti, niin sen tulee vastata Nato-tehtävän (OF) vaatimuksia.

– Homman pitäisi mennä niin, että majuri tekee majurin töitä ja everstiluutnantti omiaan. Nyt tehdyssä sopimuksessa on ongelma. Jos majuri nimitetään ulkomaille everstiluutnanttitasoiseen tehtävään, niin hänelle maksetaan kuitenkin vain majurin palkkaa oman sotilasarvonsa mukaisesti. Virkauramme on hidastunut kotimaassa ja tämä on vaikuttanut ylentämiseen. On syytä arvioida yhteensopivuuksiamme muihin Nato-maihin, edunvalvontapäällikkö Mika Ylönen sanoo.   

Lue myös: ”Family First” – tärkeintä on tukea Nato-tehtävässä työskentelevän upseerin perhettä