Siirry sisältöön

Rajavartiolaitoksen vetovoimaa nuorten upseerien palveluspaikkana parannetaan palkkausta nostamalla

17.10.2023
Aki Järvinen

Nuorten upseereiden palkkaus on Upseeriliitolle tärkeä kokonaisuus virkaehtosopimusneuvotteluissa. Rajavartiolaitoksessa ollaan ensimmäistä kertaa vuosiin tilanteessa, jossa nuorten upseereiden aloitustehtävissä ollaan palkkauksessa jäljessä verrattuna Puolustusvoimiin.

Takamatkalla palkkauksen osalta ollaan jo kahden vuoden ajalta, jolloin Puolustusvoimissa osana vuoden 2021 virkaehtosopimusneuvotteluja sovittiin merkittävistä korotuksista nuorten upseerien aloitustehtäviin. Nuorten upseereiden palkkauksen kuntoon saattaminen on merkittävä tekijä Rajavartiolaitoksen työnantajakuvan kannalta. 

Nuorten upseerien palkkaus Rajavartiolaitoksessa ei ole tasolla, jolla sen kuuluu koulutusta arvostavassa organisaatiossa olla.

Oikeudenmukainen tehtäväkohtainenpalkkaus suhteessa koulutukseen on tärkeä osa kilpailukykyisiä palvelussuhteen ehtoja ja sen tulee alkaa jo upseerien aloitustehtävistä alkaen.

Puolustusvoimien Nato-tehtävät ja sen myötä vahvasti kansainvälistynyt toimintaympäristö ovat johtaneet siihen, että upseerinuran valitseminen Rajavartiolaitoksessa ei ole enää yhtä vetovoimainen vaihtoehto kuin aiemmin. Nuorten upseerien aloituspalkkaus on yli 200 euroa heikompi kuin Puolustusvoimissa, joten on täysin ymmärrettävää, että Rajavartiolaitoksen vetovoimatekijät ovat vähentyneet merkittävästi.

Rajavartiolaitoksen tulee tarjota nuorille upseereille kilpailukykyinen palveluspaikka. Palkkauksen oikeanmukainen tarkastelu ja työnantajan sen kautta esiin tuoma arvostus korkeasti koulutettuja upseereita kohtaan tulee olla sille kuuluvalla tasolla. Uskon, että myös työnantajan tahtotila on kehittää nuorten upseerien tehtävien aloituspalkkausta vastaamaan Puolustusvoimien tasoa.

Palkkauksen saattaminen oikeudenmukaiselle tasolle on puhtaasti sopimusasia.

Oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen palkkauksen ja sen jatkuvan tarkastelun kautta ennaltaehkäistään myös Rajavartiolaitoksen henkilöstön siirtyminen muiden turvallisuusviranomaisten palvelukseen. Sen kautta voidaan luoda pysyvyyttä, sekä kestävyyttä tehtävä- ja urakehityksen luomiseen Rajavartiolaitoksessa. Oikeudenmukaisen palkkauksen kautta osoitetaan myös arvostusta palveluksessa olevan virkamiehen työpanokseen organisaatiossa.

Nuorten upseerien palkkaus Rajavartiolaitoksessa on korjattavana asiana haasteellinen. Juurisyy tähän löytyy Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmästä, joka luo haasteen neuvotteluvarallisuuden kohdentamiselle. Puolustusvoimien vuoden 2021 JSA-neuvottelutuloksen kopioiminen suorana mallina Rajavartiolaitoksen sopimuskokonaisuuteen ei ole mahdollista.

Puolustusvoimissa tehtävien JSA-palkkauksesta sovitaan erillisessä neuvottelupöydässä missä tarkastellaan varallisuuden kohdentamista ainoastaan upseerin tehtäviin. Rajavartiolaitoksessa tämä ei ole mahdollista käytössä olevan yhteisen palkkausjärjestelmä osalta, jossa kaikki henkilöstöjärjestöt ovat yhden palkkausjärjestelmän piirissä. Ratkaisuja ongelmaan on siis haettava täysin erilaisista lähtökohdista.

Virkaehtosopimusneuvotteluissa lopputuloksen saavuttamiseksi henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan toisinaan vahvastikin eroavien tavoitteiden ja intressien osalta on päästävä kaikkia tyydyttävään yhteisymmärrykseen neuvotteluratkaisun saavuttamiseksi. Neuvottelujen lopputulos on siis aina useiden kompromissien summa.  

Ongelmat ja kehityskohteet sopimuskokonaisuuden osalta ovat kaikkien osapuolten tiedossa. Nyt näihin ongelmiin pitää vain löytää ratkaisu. Pelkkä tahtotila asian korjaamiseksi ei riitä.

Henkilöstö on Rajavartiolaitoksen tärkein voimavara.

Aki Järvinen

Kapteeni Aki Järvinen on Rajavartiolaitoksen pääluottamusmies.