Siirry sisältöön

Työskentely eläkkeellä kartuttaa uutta eläkettä

25.7.2022
Kari Nousiainen

Takavuosien eläkeuudistuksissa upseereiden palvelusaika on pidentynyt useilla vuosilla, mutta yhä edelleen jäsenistöllämme on mahdollisuus eläkepäivien viettoon siviilitovereitaan nuoremmalla iällä. Moni kokee pakollisen eläkeiän alkaessa vielä halua ja intoa työhön, josta haetaan lisää sisältöä eläkepäiviin joko osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti.

Ukrainan sodan mukanaan tuoma Suomen puolustusvalmiuden kohottaminen on mahdollistanut monelle palveluksen jatkamisen vielä pakollisen eläkeiän jälkeen. Myös jo reserviin siirtyneitä on palannut takaisin palvelukseen.

Sotilaseläkkeen aikana voi työskennellä ilman tulorajoituksia, vaikka monissa muissa eläkelajeissa näitä rajoituksia onkin.

Voit työskennellä niin paljon kuin haluat ilman tulorajoituksia.

Voit siis työskennellä niin paljon kuin halyat. Samalla sinulle kertyy uutta eläkettä, kunnes saavutat ikäluokkasi eläkkeen kertymisen yläikärajan. Tällöin ei uutta eläkettä enää kerry, mutta palkastasi ei enää myöskään peritä työntekijän eläkemaksuja (vuonna 2022 53–62-vuotiailla maksu on 8,65 % ja 63–67-vuotiailla 7,15 %).

Uutta eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuosiansioista.

Uutta eläkettä kertyy 1,5 % vuosiansioista. Sen voit anoa maksuun oman ikäluokkasi varhaisimmassa vanhuuseläkeiässä, jos sinulle on myönnetty vanhuuseläke ennen vuotta 2017 ja olet työskennellyt eläkkeellä ollessasi eri työeläkelakien piirissä, kuin mistä jo saat eläkettä tai vaihtoehtoisesti olet työskennellyt eläkkeen rinnalla vuonna 2017 tai sen jälkeen.

Poikkeuksena on vain se, että jos olet työskennellyt saman työeläkelain piirissä, josta jo saat eläkettä ennen vuotta 2017. Tässä tapauksessa uusi eläke voidaan anoa maksuun vasta 68 vuoden iässä.

Työskentelyn taloudellisia vaikutuksia arvioidessa on hyvä muistaa myös verotus.

Verovuoden kokonaisverotusta laskettaessa eläketulot ja palkkatulot lasketaan yhteen ja veroprosentti määräytyy yhteisansioiden perusteella.

Kari Nousiainen

Kari Nousiainen on Upseeriliiton neuvottelupäällikkö.