Siirry sisältöön

Edunvalvonta on tärkein jäsenetu

Upseereiden edunvalvontaa 105 vuotta

Edunvalvonta on Upseeriliiton päätehtävä ja jäsenten tärkein jäsenetu. Liitto on perustamisestaan lähtien edistänyt upseerien asemaa ja tärkeitä asioita pitämällä huolta jäsenistään tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti kadetista kenraaliin.

Edunvalvontatyö vaatii sitkeyttä, sillä muutosten ja parannusten saaminen tapahtuu pienin askelin. Nämä pienet ja isommatkin edistysaskeleet on koottu eversti evp., sotatieteiden tohtori, dosentti Martti Lehdon kirjoittamaan historiikkiin Upseereiden edunvalvontaa 105 vuotta. Kirjan on kustantanut Upseeriliitto.

Kirjassa kerrotaan upseereiden edunvalvonnan haasteista, mutta myös ratkaisuista, joita liitto on saanut aikaiseksi yli sadan vuoden aikana. Kirjan kuvauksissa esitetään yleisiä ja laajoja näkökulmia.

Teoksessa on kuvattu edunvalvonta-alueiden varhaisia taustoja painopisteen ollessa 1970–luvun VES-ajasta nykypäivään. Oman lukunsa ovat saaneet vuoden 2008–2009 taantuma sekä puolustusvoimauudistus.

Lisäksi ääneen pääsee osa Upseeriliiton entisistä puheenjohtajista, joiden puheista ja kirjoituksista on koottu heidän näkemyksiään Upseeriliiton toiminnasta ja edunvalvonnasta.

Historiikin tutkimusaineistona ovat olleet Upseeriliiton hallituksen vuosittaiset toimintakertomukset ja kolmivuotiskertomukset sekä liiton toimihenkilöiden kirjoitukset Sotilasaikakauslehden ”Keltaisilla sivuilla”. Martti Lehto on myös toiminut Sotilasaikakauslehden päätoimittajana yli 20 vuotta.

Lataa ja lue historiikki

Tavallaan kirja vastaa kysymykseen, mitä Upseeriliitto on saanut aikaan jäsentensä maksamilla jäsenmaksuilla.

Historiikin kirjoittanut eversti (evp), dosentti, ST Martti Lehto

Paljon on saatu aikaa, paljon on vielä saavutettavaa

Vielä reilu sata vuotta sitten upseerin oli ostettava virkavaatetuksensa omilla rahoillaan. Siihen kului iso osa palkasta, sillä palkka oli pieni eikä erityiskorvauksia tai lisiä tunnettu. Myös eläke oli säästettävä itse.

Upseeriston taloudellisen aseman kehittäminen on ollut alusta alkaen Upseeriliiton keskeisiä edunvalvonnan kohteita.

Tänäkin päivänä Upseeriliitto ammattijärjestönä vaikuttaa upseerien palkkaukseen, koulutukseen, tehtävärakenteeseen sekä sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin.

Upseeriliitto on saavuttanut edunvalvontajärjestönä aseman, jossa meitä kuunnellaan ja arvostetaan.

Viime vuosina on saatu edelleen hyvin tuloksia neuvottelurintamalla, muun muassa kehittämällä muuttokorvauksia, siirtämällä Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien keskijohtoa työaikalaskennan piiriin sekä korottamalla nuorten upseerien palkkausta.

Edunvalvonnan tärkeä osa-alue on työaikasuojelu. Upseeriliitto on viimeisen kuuden vuoden ajan tuonut vahvasti esille tarpeen nykyaikaiseen työaikalainsäädäntöön. Puolustusvoimien henkilöstöä koskeva työaikalaki on vuodelta 1970 – kekkosenaikaisesta laki on tuotava vastaamaan nykypäivää.

Myös liittyminen puolustusliitto Natoon on tuonut edunvalvonnan agendalle palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin liittyviä muutoksia.