Siirry sisältöön

Jäsenuutiset

Neuvottelupäivien anti sai kiitosta, mutta keskustelua kaivataan lisää

24.3.2022

Valtaosa osastojen puheenjohtajista ja luottamusmiehistä oli tyytyväisiä kaksipäiväisten neuvottelupäivien antiin. Erityisesti luottamusmiehet kokivat saaneensa ajalleen vastinetta tehtäviensä kannalta hyödyllisestä ja ajankohtaisesta infosta.

Korona-aika on latistanut henkilökohtaiset tapaamiset Teams-kokoustamiseksi. Siksi se, että neuvottelupäivät päästiin pitämään lähitapaamisena, oli osallistujille mieluista. Kaikkiaan neuvottelupäiville osallistui liki 60 upseeria.

Palautteen perusteella järjestelyt sujuivat erinomaisesti. Aktiivisesta keskustelusta tuli myös myönteistä palautetta, ja sitä olisi kaivattu enemmänkin.

Upseerien työtaakka ja palautumisen pulmat tulivat esiin monessa puheenvuorossa. Myös Puolustusvoimien komentopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari puhui jaksamisen haasteista.

Aktiivisesta osallistumisesta luottamuspäivillä palkittiin Antti Kuparinen, joka toimii Kainuun Prikaatissa Kajaanissa paikallisena luottamusmiehenä ja maavoimien alueellisena varapääluottamusmiehenä (VES-asiat).
-Antti on luottamusmiehenä tunnollinen ja esimerkillinen asioiden selvittämisessä ja jäsenten edunvalvonnassa, kiitti liiton pääluottamusmies Tero Pynnönen. Kuva: Päivi Schroderus

Erityisen tärkeää oli saada tietoa valtion virkaneuvottelujen tuloksesta, Puolustusvoimien ajankohtaisista asioista sekä virkamiesoikeudellisista asioista.

Valmiuden nosto turvallisuustilanteen heikentyessä vaatii paljon upseereilta. On tärkeää, että esimerkiksi sotaharjoituksista pystyy palautumaan kunnolla, sanoo Ilmavoimien lentäjäyhdistyksen pj. Henry Isojärvi liiton puheenjohtajan Ville Viidan haastattelussa:

Osastojen puheenjohtajia kiinnostivat järjestörakennetyöryhmän pohdinnat sekä osastojen mallisääntöjen käsittely. Vähiten kiinnostavaksi koettiin Upseeriliiton viestinnän konseptointi sekä osastojen oman viestinnän kehittäminen.

Upseeriliitossa on moni asia hyvin, mutta paljon on myös tehtävää. Siihen me tarvitsemme apua jäsenistöltä kentältä. Upseereiden etuja valvotaan parhaiten yhdessä.